Bli bedriftspartner

Bedrifter som arbeider profesjonelt innenfor prosjektledelse kan bli bedriftspartnere med PMI Norway Chapter og dermed støtte foreningens videre utvikling og arbeid med å utvikle prosjektledelsesfaget i Norge. De to typene partnerskap som vi tilbyr, gir ulike fordeler.

Bedriftpartnere / Sponsorer

Bedrifter som arbeider profesjonelt innenfor prosjektledelse, kan inngå bedriftspartnerskap med PMI Norway Chapter og dermed støtte foreningens videre utvikling og arbeidet med å utvikle prosjektledelsesfaget i Norge. Velg partnerskapmodellen som passer best til dine behov og bedriftens profil. 

Velg partnerskap