Nyheter

PMI Norway Chapter støtter Chains of Friendship

For et år siden fikk PMI Norway Chapter en søknad fra stiftelsen Chains of Friendship, som driver et utviklingsprogram i Kamerun. Etter en grundig vurdering av prosjektet, besluttet Styret at vi vil støtte dette prosjektet med kr 5 000 i 2015, med mulighet for mer støtte senere.

Styret for PMI Norway Chapter mener det er viktig at foreningen tar et ansvar for samfunnet rundt oss. I budsjettet som ble godkjent av årsmøtet 2015, er det satt av kr 10 000 som Styret kan bevilge til samfunnsnyttige prosjekter, fortrinnsvis prosjekter basert på frivillig innsats.

Chains of Friendship driver et utviklingsprogram i Kamerun som er basert på frivillig arbeid. Initiativtaker til programmet er Sidsel Lundebø. Hun er også daglig leder i stiftelsen Chains of Friendship (COF). Programmet ble startet i 2008, da Sidsel besøkte sitt fadderbarn i Kamerun. Sidsel valgte å bo sammen med fadderbarnet sitt i en uke, istedenfor å bo på et hotell i nærmeste by. I løpet av uken hun bodde der, ble hun kjent med beboerne i landsbyen, og hun fikk innblikk i de utfordringene de har. Sidsel bestemte seg for å hjelpe dem på andre måter enn bare gjennom fadderbarn-ordningen, og dette ble opptakten til Chains of Friendship.

Bistandsprogrammet som COF driver i Kamerun, er primært rettet mot inntekts- og næringsutvikling med mikrolån som virkemiddel. I tillegg er det donert midler til to enkeltprosjekter for å underbygge forutsetningene som gruppen trenger i den lokale næringsutviklingen. Programmet består av flere enkeltprosjekter i det nordvestlige Kamerun, og er rettet mot Meta-folket (stamme) i Mbengwi subdivision. Området har ca. 80 000 innbyggere i 32 landsbyer, og 26 landsbyer er nå involvert i programmet.

Nestlederen i PMI Norway Chapter mottar jevnlig informasjon om utviklingen av programmet. Du kan lese mer om utviklingsprogrammet på COF sine hjemmesider www.cof.no

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

    Leave a Comment