Nyheter

BI-studenter søker prosjektlederkunnskap

I høst jobber et kull med Bachelor-studenter på BI i Bergen med oppgaver innen prosjektledelse. I den forbindelse samler de inn data ved hjelp av spørreundersøkelser.

Studentene er studentmedlemmer i PMI Norway Chapter, og styret har derfor stilt seg positive til å sende ut spørreundersøkelsene til våre medlemmer. På den måten bidrar våre erfarne medlemmer med kompetansedeling, og studentmedlemmene får verdifulle data til oppgaveskrivingen.

Vi er klar over at ikke alle er begeistret for spørreundersøkelser, men vi oppfordrer alle til å ta seg tid og bidra til denne dugnaden.

Undersøkelsene er altså en del av et bachelor-program, og til sammen er det fire undersøkelser som skal fordeles på medlemsmassen (hvert medlem får forespørsel om å besvare to undersøkelser hver). Undersøkelsene tar mellom 5 og 10 minutter hver, og svarene er anonymiserte.

Eventuelle spørsmål kan sendes til nestleder@pmi-no.org

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments