Nyheter

Hvordan vil du påvirke prosjektlederfaget i Norge?

PMI Norway Chapter er en norsk forening med over 600 medlemmer, som er tilknyttet PMI via et 'charter'. Vi har et styre med 7 medlemmer, og så har vi lokallag i Oslo, Bergen, Stavanger  og Telemark med 3-5 medlemmer i den lokale ledelsen.

For tiden pågår det et aktivt arbeid for å fylle de ulike rollene i våre fire lokallag, så her har du mulighet til å engasjere deg i lokalmiljøet ditt. Lokallagene (også kalt 'nettverk') er operative enheter, som primært har fokus på å spre kunnskap gjennom samlinger rettet mot medlemmene, samt å gjøre det attraktivt å være medlem i PMI Norway Chapter gjennom det lokale tilbudet.

I lokallagene har vi typisk følgende roller, og disse fordeler de praktiske oppgavene mellom seg:

  • Leder i nettverket
  • Nestleder
  • Styremedlemmer

 

Er du interessert i å vite mer om hvordan du kan bidra i et av våre lokallag? Ta kontakt med Branch Director Ingrid Wall og send med følgende informasjon om deg selv:

  • Navn
  • Bedrift / Stilling / Arbeidsoppgaver
  • Bakgrunn (kort)
  • Hvorfor du ønsker deg et verv, og ev hva slags type oppgaver du helst ønsker deg
  • Hvor mye tid du kan avse til vervet

 

Styret ble valgt på årsmøte 24. februar i år, og dagens styremedlemmer er presentert på websidene våre med navn, firma og rolle. Neste valg finner sted på ekstraordinært årsmøte som er planlagt i november i år pga omlegging av valgåret for styret. I og med at valgperioden er på 2 år, er det hvert år behov for nye frivillige, så hvorfor ikke melde din interesse allerede nå for å sondere mulighetene?

Er du interessert i å vite mer om hvordan du kan bidra i styret? Ta kontakt med valgkomiteen og inkluder samme informasjon som i punktlisten over.

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments