Nyheter

PMI Norway Chapter-frivillige på PMI Region 8-møte i Athen

PMIs Region 8-møte er en konferanse for alle PMI Chapters i Europa. Her deles erfaringer, man lærer av hverandre og man bygger nettverk med frivillige i PMI i Europa, som igjen anbefaler PMI-kontakter i andre verdensdeler.

 

PMI har delt verden inn i regioner, og Region 8 er området som Europa sokner til. Region 8 består av 43 chapters fra 40 land, og har 53,459 PMI-medlemmer og over 81,000 PMP-sertifiserte prosjektledere. Det er definitivt et stort og sosialt miljø langt utover Norges grenser. Derfor er det viktig at frivillige i PMI møtes for sammen å bli enda bedre!

 

PMI er en såkalt "not-for-profit"-organisasjon basert hovedsakelig på innsatsen fra frivillige som brenner for prosjektlederfaget og som ønsker å bygge et miljø omkring prosjektledere og andre som er sertifiserte innenfor PMI-systemet. Region 8-møtet retter seg mot de frivillige, og i år var 180 deltakere samlet i Athen. Deltakerne er alt fra personer som har bidratt jevnt og trutt i 15-20 år, til ferske frivillige som er med for første gang, og som har med seg nye ideer og tilnærminger.

 

 

 

Region 8-møtet handler om erfaringsutveksling og læring for å kunne levere gode tjenester til våre interessenter – som er enkeltmedlemmer, bedriftspartnere, frivillige og akademiske institusjoner. Hele Region 8 skaper en slags familiefølelse blant de involverte i PMI, og det er definitivt en arena hvor man kan se og føle på energien som gjør at det er så mange ildsjeler som brenner for å gjøre en god jobb for andre!

 

Det var utrolig spennende og lærerikt å høre hvordan PMI Chapters løser utfordringer i andre land. Vi fra Norge ble for eksempel inspirert av å høre om hvordan de jobber med prosjektlederforskning sammen med utvalgte bedriftspartnere i Nederland, og hvordan PMI Finland Chapter bruker frokostmøter aktivt. Region 8 er virkelig en arena hvor det er muligheter for å lære i førstehånd hva slags rammevilkår de jobber etter i eksempelvis Sverige, Tyrkia, England, Hellas og Polen.

 

Synes du dette høres ut som et spennende miljø du kan tenke deg å ta en større del i? Det er alltid plass til flere frivillige, og hvis du ønsker å involvere deg, er det bare å ta kontakt! info@pmi-no.org

 

 

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

    Leave a Comment