Nyheter

Executive Project Leadership Program 2017

 

Executive Project Leadership Program er en utdanning for ledere på høyt nivå i prosjektbaserte organisasjoner. NTNU har Europas største utdannings- og forskningsmiljø innen prosjektledelse og tilbyr Executive Project Leadership Program i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Målgruppe:

Målgruppen for programmet er ledere på høyt nivå i prosjektbaserte organisasjoner: - Prosjekteiere - Porteføljeledere - Ledere av store komplekse prosjekter - Ledere med resultatansvar i prosjekter - Ledere med ansvar for globale prosjekter - Personer med god erfaring fra prosjekter som ønsker seg en fremtidig lederkarriere for større og mer komplekse prosjekter eller globale prosjekter.

Kursbeskrivelse:

Målet for programmet er å skape en unik utviklingsarena for ledere på høyt nivå i prosjektbaserte organisasjoner. Vi vil utfordre eksisterende kunnskap gjennom å rette søkelyset mot beste praksis, ulike tankesett og modeller. For deltakerne i programmet vil det bety at hver enkelt oppfordres til å reflektere over egne erfaringer og oppfatninger, og se nye muligheter gjennom den kunnskap som presenteres og utvikles på læringsarenaen. Vi inviterer deg til å delta på en av de mest lærerike arenaene du noensinne har vært på. 

Det samlede fagmiljøet i prosjektledelse som står bak dette programmet er unikt i Europa både gjennom sin størrelse og faglige kvalitet, og gjennom sine relasjoner til, og mangeårige samarbeid med, næringsliv og forvaltning.  Fagmiljøet har et stort internasjonalt nettverk og nært samarbeid med de beste fagmiljøer fra mellom andre Berkeley og Stanford i USA, University of Calgary i Canada og Cranfield School of Management i London for å nevne noen. 

 

Omfattende erfaring fra industrien
Foreleserne har samarbeidet med en rekke selskaper, mellom andre Statoil, Statsbygg, Skanska, Aker Solutions, NCC, Statens vegvesen, DnB Nor, Fokus Bank, Reinertsen, Norsk Hydro, BackeGruppen, BN Bank, Marintek, Kongsberg Gruppen, Det Norske Veritas, Saga Petroleum, Elkem, Odfjell Drilling, SAS, Sparebank 1, Telenor, Olympic Shipping, BKK, Statnett, FMC Kongsberg, Forsvaret, TINE, Norconsult, Rambøll, CERN, SINTEF og Gjensidige.

 

Kursgjennomføring
Samlingsbasert med forelsesninger, diskusjoner og gruppearbeid.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave (20-30 sider): Deltakerne skal jobbe med en prosjektoppgave mellom samlingene. Prosjektoppgaven skal presenteres i plenum på siste samling og innleveres etter siste samling. Det blir gitt karakter på denne som teller 100 % av sluttkarakteren.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Programmet består av seks samlinger med følgende hovedtemaer: 

Første samling: 22. - 24. mars 2017 - Trondheim
Strategi og lederskap i prosjektbaserte organisasjoner

Andre samling: 23. - 25. august 2017 - Trondheim
Overordnet styring, kostnadskontroll og prosjektledere – hva fører til prosjektsuksess?

Tredje samling: 6. - 8. september 2017 - Oslo
Innovasjon, endringsledelse og organisasjonsutvikling i prosjektbaserte organisasjoner

Fjerde samling: 29. november - 1. desember 2017 - Oslo
Prosjektsuksess

Femte samling: 7. - 9. februar 2018 - Trondheim
Risiko og usikkerhet

Sjette samling: 4. - 6. april 2018 - utland (tentative datoer)
Prosjektlederskap i en global kontekst
Dette er en utenlandssamling i samarbeid med Jean Binder, forfatter av boken Global Project Management. I utenlands-samlingen vil vi bruke erfaringer fra fagmiljøer og bedrifter på stedet.

Påmelding og mer informasjon

 

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

    Leave a Comment