Oslo Nettverk - Ocean Farm Digitaliseringsprosjekt

August 23, 2017
5:00 PM - 7:00 PM

Sted kunngjøres senere

Terje Nilsen leder seksjonen for Disruptive Technologies i Subsea-avdelingen til Kongsberg Maritime i Horten. Han vil på denne pubkvelden presentere et konsept og utviklingsløp for et komplett automatisk kontrollsystem som lakserøkteren kan bruke for å drifte sine store offshore-merder. Mange ulike teknologier og IoT integreres i et system som fungerer som et avansert programmerbart støtteverktøy.

En mer detaljert beskrivelse vil bli lagt ut senere.

Det blir enkel servering.

 

For PMI medlemmer: Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle:

  • Strategic & Business Management: 1,0 PDU
  • Technical: 1,0 PDU

 

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Veiledning i hvordan dette gjøres, finner du under Tips & Info under Medlemsområde.