Oslo Nettverk - Ocean Farm Digitaliseringsprosjekt

August 23, 2017
5:00 PM - 7:00 PM

Bakkekroen, Smestadkrysset
Sørkedalsveien 81
Oslo, 0376

Terje Nilsen leder seksjonen for Disruptive Technologies i Subsea avdelingen til Kongsberg Maritime i Horten. På PUB-kvelden vil han presentere konseptet og utviklingsløpet for et komplett automatisk kontrollsystem som lakserøkteren kan bruke for å drifte sine store offshore-merder. Forskjellige teknologier og IoT blir integrert i et system som fungerer som et avansert programmerbart støtteverktøy.

Norsk lakseoppdrett representerer den nest største eksportartikkelen for Norge etter olje & gass. Verdien vil komme opp mot 70 milliarder kroner i 2017 og eksportverdien for sjømat totalt blir ca 96 milliarder kroner i 2017. En økning i produksjonen for oppdrettslaks for å etterkomme verdens etterspørsel etter norsk laks kan kun skje med produksjon i merder til havs, da det har blitt trangt om plassen i egnede fjorder.

Det utvikles flere konsepter for havmerder. Felles for disse er at de må automatiseres og effektiviseres for å oppnå lønnsomhet. Kongsberg Maritime er kjent for sin automatisering av navigasjon i olje&gass og shipping. De innehar avansert teknologi som videreutvikles for drift og styring av akvakulturanlegg til havs i et tre-års program. Prosjektet som nå pågår er tema for denne PUB-kvelden. Vi får innsyn i konseptet havmerder og kompleksiteten i slik produksjon. Vi får høre hvordan de løser automatisering av driftsovervåking av fisk med batterier av sensorer, foring, styring av driftsparametre og oppsyn med status på fisken. Hvordan avansert hardware og software brukes er vesentlig, det samme er bruken av IoT for å kunne drive kontrollfunksjoner fra land. Terje vil også komme inn på utfordringer med prosjektstyringen, de ulike partnere i samarbeidet, risiki med konseptet, planlegging av pilotdrift og litt om ambisjonene til oppdretterne.

 

Det blir informasjon fra styret i PMI Norway Chapter. Vi får tips om sertifisering og nytt om Årskonferansen 2017.

Bakkekroen ligger i Smedstadkrysset der Ring 3 og Sørkedalsveien krysser hverandre. Smedstad er nærmeste T-banestasjon, den ligger 50 meter fra Bakkekroen og du kommer dit med linje 2 eller 4.  

Det blir enkel servering med kinamatbuffet fra kl. 16.30.

Vi ønsker medlemmer og ikke-medlemmer velkommen! For ikke-medlemmer koster det kr. 200. Påmelding via PMIs hjemmeside.

 

For PMI medlemmer: Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle:

  • Strategic & Business Management: 1,0 PDU
  • Technical: 1,0 PDU

 

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Veiledning i hvordan dette gjøres, finner du under Tips & Info under Medlemsområde.