Prosjekt Flesland Terminal 3

June 07, 2017
5:45 PM - 8:00 PM

Bergen Lufthavn Flesland, T3 Byggherrerigg
Lønningsveien 20.
Bergen,

Utbygging av en travel flyplass krever god planlegging. Terminalen skal integreres med eksisterende terminaler, et nytt integrert bybanestopp samtidig som flyplassens daglige aktiviteter skal berøres minst mulig.  Dette krever god planlegging fra prosjektledelse. Prosjektdirektør Avinor Norvald Thue vil ta oss igjennom utfordringer i dette prosjektet.  Stikkord er organisering, interessenter, etikk, forhold byggherre/entreprenør. I tillegg blir det en presentasjon av den nye terminalen

Agenda

  • KL1745-1800: Oppmøte Bybane stasjon Flesland Flyplass. De som kjører kan møte direkte i resepsjon T3Byggherrerigg i Lønningsveien 20.
  • KL 1800-1900: Norvald Thue presenterer Avinors prosjekt T3 på Flesland Flyplass
  • KL 1900-1915: Pause
  • KL 1915-2000: Omvisning

 

Norvald Thue er ansatt i Avinor som utbyggingssjef på Flesland og prosjektdirektør for T3 . Han har jobbet i Avinor fra 2010 og før det ca 30 års erfaring fra entreprenørbransjen.

T3 prosjektet blir den nye terminalen for Bergen lufthavn Flesland . Med sine 63500m2 blir det det største byggeprosjektet som er bygget i Bergen i ett byggetrinn. Kostnadsrammen er på 4,7 mrd kroner og terminalen åpner 17.08.2017.

Møtet er gratis og åpen for alle interesserte. Etter samlingen vil PMI Norge Bergen Branch invitere til en hyggelig sommerfest for deltagerne på nye Scandic hotell på Flesland.

Påmelding innen 25 mai.  På grunn av sikkerhet er det er ikke mulig å melde seg på etter denne fristen.

Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle:

  • 1 PDU: Strategic & Business Leadership
  • 1 PDU: Leadership

 

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Veiledning i hvordan dette gjøres, finner du under Tips & Info under Medlemsområde.