Bergen Branch - TEMA kommer. Hold av datoen.

June 06, 2018
5:45 PM - 8:00 PM

Nøstegaten 58 Bergen
Nøstegaten 58
Bergen,

Mer info kommer

Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle: Strategic & Business Management / Technical / Leadership

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Den mest oppdaterte veiledningen i hvordan dette gjøres, finner man på www.pmi.org ved å logge seg inn og gå inn på myPMI.

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!