OSLO BRANCH: Digitalisering av Norge trenger omfattende investeringer i infrastrukturteknologier

September 26, 2018
4:30 PM - 7:00 PM

Sted kunngjøres senere

Dramatiske fremstillinger av digitalisering bør avløses av kjølig, strategisk besluttsomhet for å investere i digitale infrastruktur prosjekter som kan muliggjøre en effektiv digitalisering av Norge. Vi må få installert flere kabler som binder det norske internettet sammen med resten av verden.
Presentert av Olav Lysne, professor ved UiO og Simula Research Laboratory.

 

Denne PMI Puben er foreløpig ikke åpnet for påmelding. Mer informasjon legges ut senere. 

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!