Oslo - Forskningsprosjekter i regi av gruppen for Prosjektledelse ved BI

March 22, 2017
5:00 PM - 7:00 PM

Handelshøyskolen BI
Nydalen, SBIO Studentkroa (NB egen inngang bak BIs hovedbygg, se vedlagte bilde)
Oslo,

Prosjektledelsesfagene på BI har en lang historie innen forskning og undervisning. BI tilbyr internasjonal bachelor, masterprogrammer og PhD-grad programmer, i tillegg til web-basert opplæring, executive og refresher kurs.

Professor Jan Terje Karlsen, gruppeleder for prosjektledelse på BI, vil åpne PMI Puben ved å gi en introduksjon og et innblikk i fagmiljøets aktiviteter spesifikt rettet mot forskning og undervisning på BI. Deretter vil tre forskere tilknyttet BI hver gi en halvtimes presentasjon av sine arbeider med relevante prosjekteksempler og åpning for diskusjon.

Noen av innleggene vil bli holdt på engelsk, disse er også beskrevet på engelsk under.   

The first speaker, Dr Ralf Müller, is Professor of Project Management at BI, as well as adjunct and visiting professor at many other institutions worldwide. He lectures and researches in leadership, governance, organizational project management and research methods. He has (co-) authored approximately 200 academic publications, including his latest book titled Governance and Governmentality for Projects, published by Routledge. Among the awards he received are the 2016 PMI Fellow of the Institute Award, the 2015 PMI Research Achievement Award (a life-time achievement award), the 2012 IPMA Research Award, and a number of best paper and reviewers’ awards. His paper is titled Organizational enablers for project governance and governmentality”, addressing issues of governance within the realm of project execution.

The second speaker, Dr. Kim van Oorschot, Professor of Project Management in the Department of Leadership and Organizational Behaviour at BI, will present a paper with the endearing title The Hamburgers and Broccoli Syndrome: The averaging bias in project management”. Her current research focuses on decision making, trade-offs, and tipping points in dynamically complex settings, like new product development (NPD) projects. Her research projects are aimed at discovering so-called ‘decision traps': decisions that seem to be good on the short term, but have counterproductive effects on the long term.

Vår tredje foredragsholder Bo Hjort Christensen er høyskolelektor og bedriftsrådgiver på BI. Han er i dag ansvarlig for fordypningsfaget «Forretningsutvikling og Teknologi». Bo Hjort Christensens presenterer "Ledelse av IT-prosjekter; et spørsmål om å håndtere usikkerhet og risiko". I foredraget vil han se nærmere på årsakene til at mange større IT-prosjekter feiler, samt drøfte hvilke prosjektmetodiske grep som kan bidra til en økt suksessrate. Bo holder hvert år et betydelig antall foredrag og kurs innen ERP-området, i særlig grad fremheves følgende: Utvikle og forelese på den årlig konferansen ERP-systemer 2016, som  gjennomføres i samarbeid med Den Norske Dataforening. Bo leder også 4 kunnskapsnettverk for ERP-leverandører, ERP-brukere og IT-sjefer i regi av det danske selskapet EGN-Norge AS.

  

Lenke til Ralf Müllers bok, den kan lastes ned uten kostnad: http://www.pmi.org/learning/academic-research/organizational-enablers-for-project-governance .

 

Det blir enkel servering fra 16.30.

 

For PMI medlemmer:

Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle:

  • Strategic & Business Management: 1 PDU
  • Technical: 1 PDU
  • Leadership: 1 PDU

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Veiledning i hvordan dette gjøres, finner du under Tips & Info under Medlemsområde.