Stavanger Nettverk - Endringsprosesser relatert til prosjektledelse

January 26, 2017
5:30 PM - 7:30 PM

Bouvet Norge Stavanger
Fabrikkveien 10
Stavanger, 4033
Nettside for lokalet

Agenda

  • kl 1730-1800: Registrering, matservering og kort informasjon fra ledelsen i nettverket
  • kl 1800-1900: Foredrag v/ Roger Klev
  • kl 1900-1915: Evt spørsmål og avslutning


"Hva om ingen har full oversikt?"
Vår arbeidshverdag oppleves ofte svært forskjellig fra hva standard lærebøker (og vanlige myter) gir oss grunn til å tro og håpe, og likevel går det overraskende bra? Foredraget vil bruke illustrerende eksempler og faglige perspektiver til å reflektere over mer praksisnære organisasjons- og ledelsesperspektiv, og hva som er alternative og fruktbare faglige og praktiske tilnærminger til organisering og ledelse i hverdag og endring. Til sist vil det også bli gitt en kort orientering om Executive Project Leadership program ved NTNU og BI, som er rettet særlig mot prosjektbaserte organisasjoner.

Om foredragsholder 
Roger Klev, ph.d., er siv.ing. og dr.ing. fra Industriell økonomi ved NTNU og jobber i dag med lederutvikling og organisasjonsutvikling i firmaet Praxes AS. Han har vært forskningssjef i SINTEF og førsteamanuensis ved NTNU, og har i de senere årene jobbet i Reinertsen med ansvar for ledelse og forretningsutvikling. Roger har mottatt to undervisningspriser, han har utviklet, ledet og levert profilerte etter- og videreutdanningstilbud, og han har vært sterkt involvert i gjennomføring av to store, industrielt rettete doktorgradsprogram. Gjennom 25 år har Roger bistått et bredt spekter av norske virksomheter i deres lederutvikling og organisasjonsutvikling, blant annet Norsk Hydro, Reinertsen, BackeGruppen, BN Bank, Marintek, Skanska og Kongsberg Gruppen. (Kilde: NTNU.no)

Praktisk Informasjon
Møtet er gratis og åpen for alle interesserte. Forelesningen foregår på Norsk. Det blir servert mat i forkant av arrangementet.

For PMI medlemmer: Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle:

  • Strategic & Business Management: 1 PDU
  • Leadership: 1 PDU

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Veiledning i hvordan dette gjøres, finner du under Tips & Info under Medlemsområde.

Relaterte Lenker
Executive Leadership Program: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv1563e
PMI Norge artikkel: http://pmi-no.org/blog/id/156/reset/1