Oslo - Gnist-programmet og veien til effektiv ledelse og gjennomføring av SKANSKAs prosjekter

May 03, 2017
5:00 PM - 7:00 PM

SKANSKA
Lakkegata 53, Sundtkvartalet
Oslo,

PMI PUB i samarbeid med SKANSKA

Direktør Kristen Vollestad vil fortelle oss om SKANSKAs interne prosjektutdanningsprogram som er svært omfattende og gir studiepoeng ved eksamen. Han vil belyse hvordan dette kunnskapsløftet i byggeledelsen bidrar til mer effektive og lønnsomme bygg- og anleggsprosjekter.

GNIST er et forbedringsprosjekt utformet for å møte dagens og morgendagens kompetansekrav til gjennomføring av effektive og lønnsomme prosjekter i SKANSKA. I samarbeid med NTNU og Metier har SKANSKA utviklet et bredt utdanningstilbud for ledere som jobber med prosjekter. GNIST omfatter et spennende og innholdsrikt opplæringstilbud på flere ulike nivåer som det tar over ett år å gjennomføre. Det omfatter opplæring i prosjektledelse, produksjonsledelse, prosjekteringsledelse og prosjekteierstyring fokusert på bygg- og anleggsprosjekter.

SKANSKAs mål er å være nummer en i markedet og den mest attraktive bedriften i bransjen for dyktige og høyt utdannede medarbeidere. Dette stiller krav til både faglige og menneskelige utviklingsmuligheter. Evnen til å lede og gjennomføre prosjekter er en kjernekompetanse i SKANSKA. En sterk prosjektkompetanse bidrar til attraktive og lønnsomme prosjekter og er en nøkkelfaktor for selskapets verdiskaping samt ett av deres viktigste konkurransefortrinn. En kunnskapsbedrift som SKANSKA kan ikke møte en fremtid i rask endring uten å drive systematisk og kontinuerlig utvikling av selskapets prosjektkompetanse. Kunnskap er den viktigste ressursen og læring den viktigste prosessen.

Kristen Vollestad vil gjennomgå hvordan utdanningsprogrammet er utviklet og gjennomført de siste 5-6 årene. Vi får vite mer om hvem og hvor mange som har deltatt, og hvordan resultater er målt fortløpende for bedriften og den enkelte.

Velkommen til en spennende presentasjon!  

Seminaret er gratis for alle påmeldte.

Det blir enkel servering fra kl. 16.30.

 

Registrering av PDUer for PMI-medlemmer:

Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle:

  • Leadership: 1,5 PDU
  • Technical:   1,5 PDU

 

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Veiledning i hvordan dette gjøres finner du under Tips & Info under medlemsområdet.