Stavanger Nettverk - Nytt sykehus 2023

March 28, 2017
8:00 AM - 10:30 AM

DNB-Arena
Ishockeyveien 1
Stavanger, 4021

Om foredraget:
Stavanger Universitetssjukehus skal i 2023 flytte inn i nye bygg på Ullandhaug samtidig som deler av dagkirurgi/poliklinikk og psykiatri blir værende igjen på Våland. Hvilke teknologiske muligheter og utfordringer står sykehuset overfor?

Foredragsholder:

Ove Nordstokke
Ove Nordstokke er utdannet sykepleier med hovedfag i helsefag. Han har vært ansatt i IKT-enheten ved sykehuset i mange år og vært ansvarlig for innføring av flere kliniske IKT-systemer. Nå er han prosjektleder for IKT og teknologi i det nye bygget.

Registrering av PDUer for PMI-medlemmer:
Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle:

  • Strategic & Business Management: 1 PDU
  • Technical:   1 PDU

 

Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med Den Norske Dataforening Vest - Faggruppen for prosessledelse og kontinuerlig forbedring.

Lagre

Lagre