Hvorfor bli medlem

Dette gir deg en mulighet til å ta del i erfaringer og kunnskap innenfor området prosjektledelse, samt å finne personer med samme interesse for prosjektledelse som du selv har.

Som medlem i PMI kan du også være medlem av PMI Norway Chapter og/eller i en eller flere interessegrupper. Interessegruppene er avdelinger innenfor PMI som utgjør fora for prosjektledere med spesifikke interesseområder som f.eks bilindustri, telekommunikasjon, informasjonssystemer, utdannelse etc. 

Foruten tilgang til informasjon og de ulike aktiviteter det lokale Chapteret arrangerer får du gjennom PMI informasjon om alt som omhandler prosjekt og prosjektledelse.

Som medlem i PMI får du PMBOK Guide (digital utgave), ett nyhetsblad og to magasiner om prosjektledelse; PM Network og Project Management Journal, i tillegg til PMI’ salg av prosjektledelseslitteratur.

Utover dette får du også informasjon om internasjonale seminarer, utdannelse og forelesninger. Som medlem får du også tilgang til ”Medlemsinformasjon” på vår hjemmeside. Den inneholder medlemsinformasjon, møtereferat, prosjektstøtte og ikke minst så får du tilgang til et eksklusivt diskusjonsforum for våre medlemmer