Visjon og formål

Visjon

Vår visjon er å være den foretrukne møteplassen for prosjektlederfaget i Norge og tilby en faglig plattform for prosjektledelse gjennom kunnskapsdeling, nettverksbygging og sertifisering.

Formål

Være et prosjektfaglig forum som bidrar til videreutvikling og formidling av PMIs prinsipper for prosjektledelse.

Strategiske mål

  • Oppnå en felles forståelse for prosjektledelse som fagområde i Norge gjennom aktiv formidling av PMIs beskrivelse av fagområdet.

  • Arbeide for at PMIs sertifiseringer blir en naturlig del av kompetansebyggingen i prosjektorienterte virksomheter.

  • Øke forståelsen for prosjektarbeidsformen hos strategiske beslutningstakere.

  • Være et robust og synlig PMI-chapter.

  • Delta aktivt i videreutviklingen av PMIs standarder.

  • Være en møteplass hvor nettverksbygging og sosialt samvær er i fokus.