PMI Norway Chapter

Koronaviruset og aktiviteter i PMI Norway Chapter | Corona virus and PMI Norway Chapter activities

Koronaviruset og aktiviteter i PMI Norway Chapter | Corona virus and PMI Norway Chapter activities

For å bidra til å kontrollere spredningen av koronaviruset (COVID-19), oppfordrer vi først og fremst alle til å følge rådene til Folkehelseinstituttet (FHI).

Oppdatering 21. mai: Samfunnet er i ferd med å åpnes opp, og det er i prinsippet mulig for PMI Norway Chapter å organisere fysiske PMI-fagkvelder. Samtidig vet vi at mange arbeidsgivere oppfordrer sine ansatte til å unngå offentlig transport og store forsamlinger, og mange ønsker å prioritere fysiske treff med familie og venner. Derfor har vi besluttet å forlenge fokuset på månedlige webinarer og digitale tilbud ut august.

Oppdatering 12. mars: Etter ytterligere innstramminger fra nasjonalt hold og i de store byene, kommer vi til å sette alle arrangementer på hold inntil videre, og uansett ut mai. 

Oppdatering 11. mars: Som et resultat av oppdateringer i går og i dag, har ledelsen i PMI Norway Chapter besluttet å kansellere arrangementene i Oslo 25. mars og 1. april. Informasjon vil bli sendt ut direkte til alle påmeldte deltakere.

10. mars: Vi oppfordrer spesielt de som har vært i risikoområder eller har vært i kontakt med smittede personer, til å la være å delta på arrangementer i regi av PMI Norway Chapter. Vi vurderer fortløpende om vi kjører arrangementer som planlagt eller ikke, så følg med på arrangementssiden dersom du er usikker. Les mer på www.fhi.no for råd og informasjon. Takk!

 

Update 21 May: Norway is about to open up, and in theory, PMI Norway Chapter would be able to organize physicial PMI events. However, we know that many employers have requested that their employees avoid public transport and events with many people. And many want to prioritize meeting extended family and friends when they do engage in physical events. Therefore we have decided to extend our physical event lockdown until end of August, and continue to offer high-quality webinars and digital offerings.

Update 12 March: Following additional restrictions from national authorities and in the large cities, PMI Norway Chapter will put all events on hold for now, and for certain until May. 

Update 11 March: Following the latest developments, PMI Norway Chapter has decided to cancel the events scheduled in Oslo on 25 March and 1 April. Information will be sent out to all registered participants directly.

10 March: To contribute to controlling the spread of the Corona virus (COVID-19), we encourage everyone to follow the advice presented by Folkehelseinstituttet (FHI). We have a special request to those who have travelled to risk areas or know that they have been in direct contact with persons with a confirmed infection, to not participate in events organized by PMI Norway Chapter. We will consider whether we run events as planned or not continuously, and the latest information will always be on our website, under Aktiviteter (Events). More information and practical advice at www.fhi.no. Thank you!

Følg med på det som skjer!

Ikke medlem? Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få med deg siste nytt om PMI og PMI Norway Chapter.
captcha