PMI Norway Chapter

I disse tider og etterpå - har du lyst til å bidra? | In these times and afterwards - would you like to contribute?

I disse tider og etterpå - har du lyst til å bidra? | In these times and afterwards - would you like to contribute?

Vi trenger frivillige og har flere spennende roller som blir ledige i løpet av året. | We are looking for volunteers and have several vacancies coming up for exciting roles.

 har noen av oss altfor mye å gjøre, mens andre har altfor lite. Begge deler blir bedre med god prosjektledelse, som gjør det lettere å håndtere begge situasjoner for best mulige resultater.

er det tid for dugnad. God prosjektledelse forbedrer dugnadsinnsatsen, slik at man oppnår best mulige resultater.

Etterpå skal vi bygge opp igjen noe av det som var, men også fornye oss. Og tenk, god prosjektledelse vil komme veldig godt med også her.

PMI Norway Chapter består av og eksisterer for sine medlemmer. Foreningen bidrar til at medlemmene jevnlig får faglig påfyll og inspirasjon til å utføre god prosjektledelse. PMI Norway Chapter er også en form for dugnad. Alt arbeidet i foreningen utføres av frivillige. Disse er vanlige medlemmer som gir av sin tid slik at de øvrige medlemmene kan nyte godt av chapter-aktiviteter. De frivillige vokser på resultatene som oppnås, på det gode og ofte morsomme samarbeidet, på nettverket som øker i takt med antall år som frivillig, og på læringen om god prosektledelse som kommer som en del av involveringen.

trenger vi flere frivillige. Vi trenger dere for å øke interessen for god prosjektledelse, for å opprettholde chapter-aktiviteten og for å styrke PMI Norway Chapter i årene som kommer. Har du lyst til å bidra som frivillig?

I høst blir nedenforstående hovedstyreroller ledige, og valgkomiteen ser etter kandidater som kan tenke seg å stille til valg:

 • President
 • Vice President
 • Branch Development Director
 • Operations Director

Øvrige roller som også skal besettes:

 • Konstitusjonskomiteen (1 nytt medlem)
 • European Chapter Collaboration (ECC) Liaison Officer
 • Valgkomite (2-3 nye medlemmer)

Kontakt oss i valgkomiteen via nominations@pmi-no.org dersom du kan tenke deg å delta i dugnaden. Du behøver i utgangspunktet ikke å peile deg inn på en bestemt rolle på forhånd, det viktigste er at du melder din interesse slik at vi kan se om du er en god match med PMI Norway Chapter, og vice versa. Vi ser fram til å høre fra deg! Takk.

 

pmi chapter norway logo

 

Currently some of us have far too much to do and some have far too little. Both situations benefit from excellent project management for the best possible outcome.

Currently it is a time for a "dugnad". And the "dugnad" activities are strengthened by excellent project management, and for the best possible outcome.

Later there will be a time for re-building some of what was and building something new and different. And guess what? There will be a need for excellent project management for the best possible outcome.

PMI Norway Chapter consists of and exists for its members. It supports its members in staying up to date and inspire project management excellence. PMI Norway Chapter is a "dugnad". All work is done by volunteers, who are ordinary members giving some of their time for the rest of us to enjoy the benefits of a local chapter. Volunteers that during their period as volunteers earn a sense of achievement, have fun, broaden their network significantly and learn a lot about excellent project management.

Now we are looking for new volunteers to help promote project management excellence and to strengthen the PMI Norway chapter in coming years. Would you like to contribute?

This autumn the following roles on the Board of Directors are to be elected and the election committee are asking for candidates:

 • President
 • Vice President
 • Branch Development Director
 • Operations Director

Other positions for which new candidates are welcome:

 • Auditing and Constitution Committee (1 new member)
 • European Chapter Collaboration liaison officer
 • Election Committee (2-3 new members)

Please contact the election committee at nominations@pmi-no.org if you would like to take part in our "dugnad" to contribute to good project management skills also in the future. You do not have to choose a position beforehand, but you do have to let us know about your interest. We look forward to hearing from you! Thanks!

 

Team iStock 627503158

Følg med på det som skjer!

Ikke medlem? Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få med deg siste nytt om PMI og PMI Norway Chapter.
captcha