PMI Norway Chapter

Koronaviruset og aktiviteter i PMI Norway Chapter Q1 2021 | Corona virus and PMI Norway Chapter activities Q1 2021

Koronaviruset og aktiviteter i PMI Norway Chapter Q1 2021 | Corona virus and PMI Norway Chapter activities Q1 2021

Jf informasjonen vi har per 10. desember, regner vi med at aktiviteter i regi av PMI Norway Chapter vil være digitale til over påske. 

Oppdatering 10. desember: Dersom lokale forhold tillater det, kan det likevel være at vi prøver oss på småskala fysiske arrangementer. Følg med på web og i sosiale medier. Heldigvis har vi klart å slå ned de verste smitteutbruddene fra i høst, men vi har et stykke igjen. Vi vet også at det vil ta tid å få vaksinert en så stor andel av befolkningen at vi kan gå tilbake til noe som ligner den gamle normalen.

Oppdatering 13. august: Dessverre har vi smitteøkning i Norge, og myndighetene oppfordrer alle til å gjøre det de kan for å bidra til å slå ned smitten igjen. Derfor forlenger vi den selvpålagte "karantenen" med tanke på fysiske samlinger, og tar en ny vurdering i oktober. Vi fortsetter med webinarer, og ønsker alle velkomne!

Oppdatering 21. mai: Samfunnet er i ferd med å åpnes opp, og det er i prinsippet mulig for PMI Norway Chapter å organisere fysiske PMI-fagkvelder. Samtidig vet vi at mange arbeidsgivere oppfordrer sine ansatte til å unngå offentlig transport og store forsamlinger, og mange ønsker å prioritere fysiske treff med familie og venner. Derfor har vi besluttet å forlenge fokuset på månedlige webinarer og digitale tilbud ut august.

Oppdatering 12. mars: Etter ytterligere innstramminger fra nasjonalt hold og i de store byene, kommer vi til å sette alle arrangementer på hold inntil videre, og uansett ut mai. 

Oppdatering 11. mars: Som et resultat av oppdateringer i går og i dag, har ledelsen i PMI Norway Chapter besluttet å kansellere arrangementene i Oslo 25. mars og 1. april. Informasjon vil bli sendt ut direkte til alle påmeldte deltakere.

10. mars: Vi oppfordrer spesielt de som har vært i risikoområder eller har vært i kontakt med smittede personer, til å la være å delta på arrangementer i regi av PMI Norway Chapter. Vi vurderer fortløpende om vi kjører arrangementer som planlagt eller ikke, så følg med på arrangementssiden dersom du er usikker. 

For å bidra til å kontrollere spredningen av koronaviruset (COVID-19), oppfordrer vi først og fremst alle til å følge rådene til Folkehelseinstituttet (FHI). Les mer på www.fhi.no for råd og informasjon. Takk!

 

Updated 10 December: Based on the information we have as per 10 December, we expect that events organized by PMI Norway Chapter will be virtual until after Easter. Still, if local conditions allow it, we may attempt small scale physical events. Follow our website and social media for details. In the meantime, while the worst of the second wave infection peaks have been tackled, we still have a long way to go. We also know that it will take a while until a critical mass of the population has been vaccinated, which is a condition for being able to return to something that resembles the old normal.

Update 13 August: Unfortunately we are experiencing an increase in COVID-19 cases, and the authorities have asked that we all do what we can to limite the further spreading. Therefore, we have decided to extend our self-imposed "quarantine" with regard to face-to-face events, and we will make another assessment in October. We will continue to organize webinars, and hope to "see" as many of you as possible there!

Update 21 May: Norway is about to open up, and in theory, PMI Norway Chapter would be able to organize physicial PMI events. However, we know that many employers have requested that their employees avoid public transport and events with many people. And many want to prioritize meeting extended family and friends when they do engage in physical events. Therefore we have decided to extend our physical event lockdown until end of August, and continue to offer high-quality webinars and digital offerings.

Update 12 March: Following additional restrictions from national authorities and in the large cities, PMI Norway Chapter will put all events on hold for now, and for certain until May. 

Update 11 March: Following the latest developments, PMI Norway Chapter has decided to cancel the events scheduled in Oslo on 25 March and 1 April. Information will be sent out to all registered participants directly.

10 March: To contribute to controlling the spread of the Corona virus (COVID-19), we encourage everyone to follow the advice presented by Folkehelseinstituttet (FHI). We have a special request to those who have travelled to risk areas or know that they have been in direct contact with persons with a confirmed infection, to not participate in events organized by PMI Norway Chapter. We will consider whether we run events as planned or not continuously, and the latest information will always be on our website, under Aktiviteter (Events). More information and practical advice at www.fhi.no. Thank you!

Følg med på det som skjer!

Ikke medlem? Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få med deg siste nytt om PMI og PMI Norway Chapter.
captcha