PMI Norway Chapter

Prosjektøkonomien | The Project Economy

Prosjektøkonomien | The Project Economy

PMI definerer “The Project Economy” som svar på hvordan virksomheten kan ruste seg for de endringer som skjer i verden, også innenfor prosjektledelse.

Den beskriver hvordan organisasjoner må tenke helt nytt med tanke på hvordan arbeid utføres, og er nøkkelen til hvordan en organisasjon utvikler seg. "The Project Economy" setter prosjektledere i sentrum av prosessen og krever ferdighetene og evnene som trengs for å realisere ideer til virkelighet. Prosjektledere med denne typen kompetanse vil kunne utøve sitt fag på tvers av fagområder som økonomi, forretningsutvikling, innovasjon, jus, teknologi og personal.

Fokuset har gått fra å jobbe etter fastsatte rammeverk til å tilpasse seg prosjektets omgivelser med det som til enhver tid passer best. Smidig er ikke noe du gjør, men noe du er! Tilpasningsevnen blir viktigere og viktigere. Dette kaller vi for prosjektøkonomien eller "The Project Economy".

Teknologi er også et hovedelement innenfor prosjektøkonomien, fordi virksomheter ønsker at deres prosjektledere skal ha høy teknologikompetanse. Detaljene er mindre viktige, men prosjektledere må forstå nok til å vurdere bruk av ny teknologi, og vurdere hvordan den kan bidra til innovasjon og verdiskaping.

 

PMI2020Report 6globaltrends

 

Globale trender

PMI har utgitt en rapport om 6 globale drivere for "The Project Economy" og dens påvirkning på prosjektledere.

  • Etter hvert som deler av verdens befolkning eldes, vil mange nye og unge talenter komme fra utviklingsland, inkludert Afrika. Dette vil føre til en ny generasjon prosjektledere i områder som sårt trenger prosjekter innen områder som oppgradering av infrastruktur og forbedret tilgang til teknologi.
  • Proffe prosjektledere spiller en sentral rolle i å lede prosjekter for å bekjempe virkningen av klimaendringer.
  • Utviklingen av kunstig intelligens gir fordeler for prosjektledere med riktig blanding av tekniske og menneskelige ferdigheter.
  • Proteksjonistiske beslutninger tatt av regjeringer vil gjøre prosjektledere enda mer verdifulle i gjennomføringen av prosjekter med "multinasjonale, multietniske og geografisk distribuerte team".
  • Det er et utstrakt behov for både ny og oppgradert infrastruktur. Prosjektledere er essensielle for å lede smarte, smidige team som tar på seg infrastrukturprosjekter som ofte har stramme budsjetter.
  • Økt fokus på cybersikkerhet har behov for prosjektledere til å utvikle, planlegge og gjennomføre prosjekter som krever deltagelse av fagpersoner og ledere innen cybersikkerhet.

Sett i sammenheng, viser listen mange faktorer som borger for et større behov for kvalifiserte prosjektledere. Vår evne til å lykkes med våre prosjekter er en kritisk suksessfaktor for virksomheter i fremtiden.

 

Mer informasjon

Hvis du vil lære mer, så anbefaler vi følgende kilder:

  • PMI har en egen side som beskriver "The Project Economy"; her kan du også høre et interessant intervju med PMI President & CEO Sunil Prashara.
  • Den fullstendige PMI-rapporten om   pdf 6 globale trender (1.16 MB)  som driver "The Project Economy" og hvordan disse trendene påvirker oss prosjektledere.

 

 

Følg med på det som skjer!

Ikke medlem? Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få med deg siste nytt om PMI og PMI Norway Chapter.
captcha