PMI Norway Chapter

Webinar: Ledelse når krisen innhenter prosjektet

Webinar: Ledelse når krisen innhenter prosjektet

Webinar: Ledelse når krisen innhenter prosjektet

Materiale fra webinaret

Vi inviterer til webinar med tidsriktig tema: Ledelse når krisen innhenter prosjektet

Ethvert prosjekt opplever større eller mindre kriser under gjennomføring. Og de store krisene er svært krevende for prosjektleder og prosjektansvarlig organisasjon. Vi har med oss en styreleder, Ingvild Huseby, og en kommunikasjonsrådgiver, Siv Meisingseth, som begge vil gi oss viktige perspektiver på krisehåndtering. 

 

Når krisen er overveldende - Ingvild Huseby

IngvildHuseby

Ingvild Huseby er styreleder og styremedlem i flere selskaper med over 30 års operasjonell erfaring. Gode styrer er proaktive og må søke sammen med ledelse og prosjektledelse å forstå situasjonen best mulig. Utover å påse at selskapene har gode planer som dekker fokus på helse, sikkerhet og selskapets drift, er covid-19 en krise der de fleste selskaper opplever pålagt inntektsnedgang med de konsekvenser dette får for selskapets og prosjekters økonomi og leveranseevne. Scenarietenkning med mulige tiltak ved ulik inntektsnedgang og konsekvenser bidrar til en bedre forståelse av mulighetsrommet, og for ledelsen å være tidlig ute med dialog med ansatte, kunder, leverandører, finansiører og øvrige interessenter. Styret må sikre fokus på likviditet og forsvarlig egenkapital, men for styrene og ledelse er det også svært viktig å sette fokus på hvilke nye muligheter for inntekter og forretningsutvikling som kan gripes, hvordan selskapene skal kunne gjenreise seg raskt etter krisen, og på hvilken måte selskapene kan bruke krisen til å gjøre omstilling og innovasjon.

 

Kommunikasjon er livsviktig når krisen rammer - Siv Meisingseth

SivMeisingseth

Kommunikasjonsrådgiver Siv Meisingseth forteller om de tre mest alvorlige krisene hun har opplevd. Den første som pressetalskvinne i SAS under Linate-ulykken i 2001. Den andre som medlem av Reinås-utvalget, som evaluerte regjeringens håndtering av tsunamikatastrofen i 2004. Den tredje som kommunikasjonsdirektør i Norges Bank under finanskrisen i 2008.


Siv vil utdype viktige råd for kommunikasjon i alle typer kriser:

  1. Anerkjenn og vær åpne om krisen
  2. Vær raskt på banen
  3. Ta regi på budskapet som skal publiseres i mediene
  4. Prioriter interninformasjon til medarbeidere
  5. Vær en synlig, proaktiv leder i krisehåndteringen

 

Webinarverktøy: Zoom - lenke til webinaret sendes ut til de som har sikret seg plass, ca. kl 12 samme dagen som webinaret avholdes

Antall plasser: 100 - viktig at du melder deg av dersom du likevel ikke har mulighet til å delta

PDU: 1 innen ledelse

 

Event Properties

Startdato og -tid 26-05-2020 18:00
Sluttdato og -tid 26-05-2020 19:00
Startdato for påmelding 12-05-2020 10:00
Pris per person Gratis
No. of Leadership PDUs 1
Sted Webinar
We are no longer accepting registration for this event