PMI Norway Chapter

Oslo Branch - Hva kan dagens prosjektledere lære av historiske prosjekter?

Oslo Branch - Hva kan dagens prosjektledere lære av historiske prosjekter?

 Oslo Branch - Hva kan dagens prosjektledere lære av historiske prosjekter?
 Hva kan vi lære av suksessfulle historiske prosjekter, og ikke minst av de som var mislykkede? Noen av svarene får du på PUB-seminaret på Teknisk Museum 23. januar 2019 i regi av PMI Norway Chapter Oslo Branch og NITO.

Hvordan håndterte man store prosjekter før det fantes Gantt-diagrammer og regneark? Hvordan foregikk kommunikasjonen før vi hadde epost og Skype? Fungerte prosjektledelse som en autoritær kommando-operasjon før det ble erstattet med nåtidens integrerte prosjektteam? Hvor mye har metoder og fremgangsmåter endret seg, og hvordan tenkte man om metodikk og ledelse før i tiden? Hva kan vi lære av suksessfulle historiske prosjekter, og ikke minst av de som var mislykkede? Noen av svarene får du på PUB-seminaret på Teknisk Museum 23. januar 2019 i regi av PMI Norway Chapter Oslo Branch og NITO (Norges Ingeniør og Tekniker Organisasjon).

Kveldens program består av tre interessante foredrag med eminente foredragsholdere:

1. Historiske prosjekter; Sammenhengen mellom konseptvalget i forkant og samfunnsnytten i ettertid

Foredraget er ved Knut Samset, Professor i prosjektledelse ved NTNU. Samset er samfunnsviter og sivilingeniør med doktorgrad i risikoanalyse fra NTH.

Historiske prosjekter kan illustrere hva som har skjedd i et svært langt tidsperspektiv. De gir oss en anledning til å studere ringvirkningene i videste forstand, og hvorvidt prosjektet viste seg å være relevant og levedyktig. Resultatet er ofte forbløffende. Forskningsprogrammet Concept har som visjon å bedre ressursutnyttingen og effekten av store offentlige investeringstiltak i Norge. Mange av dagens statlige milliardprosjekter kan karakteriseres som spektakulære, men historien kan by på prosjekter som er enda mer storslåtte og grensesprengende – og i noen tilfeller katastrofale.

Samset er forfatter av boken «Lenge før og langt senere. Et tilbakeblikk på konseptvalg i historiske prosjekter.». Boken kan lastes ned her https://www.ntnu.no/web/concept/b-ker

2. Kan vi lære av urtiden? Noen lange linjer innen offentlig databehandling i Norge

Foredraget er ved Arild Johan Jansen, Professor emeritus i forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

Foredraget vil ta utgangspunkt i informatikkfaget slik det framsto på 60-og 70-tallet ved Universitetet i Oslo. Det vil ha særlig fokus på strukturert og objektorientert programmering/systemutvikling og den betydning dette har hatt for utviklingen av senere programmeringsspråk. Jansen vil trekke fram noen viktige linjer i utviklingen av offentlig databehandling (nå omtalt som eforvaltningen) med stikkord som sentralisering versus desentralisering samt overordning styring og samordning/standardisering versus mangfold og innovasjon. Avslutningsvis vil han trekke fram noen lærdommer fra Internett-prosjektene og arbeidet med åpne systemer og standardiseringsarbeidet innen datakommunikasjon.

3. Glimt fra norsk olje- og gasshistorie

Foredraget er ved Bjørn Vidar Lerøen, journalist og spesialrådgiver.

Lerøen var i mange år spesialrådgiver for konsernledelsen i Statoil. Han fikk anledning til å være med på de store prosjektene og skrev om norsk olje- og gassvirksomhet fra de første årene. Han har vært involvert i det globale nettverket innenfor World Energy City Partnership (WECP) gjennom møter i viktige energibyer som Houston, Rio, Calgery, Aberdeen og Perth. Fra 2002 til 2017 arbeidet han som spesialrådgiver i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Lerøen har skrevet mange bøker om oljeindustrien, blant annet Statoils historie, Oljedirektoratets historie, Petoros historie, Norske Shells historie og historien om Gullfaks og Ula. I 2019 utkommer boken om norsk olje- og gassvirksomhet gjennom de første femti årene.

 

Vi ønsker medlemmer av PMI, NITO og prosjektnettverkene hjertelig velkommen til dette helt spesielle seminaret om historiske prosjekter. Her skal vi trekke lærdom av de historiske prosjektene, både de vellykkede og de mislykkede!

Sted:

Seminaret holdes i auditoriet på Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo

Servering: 

Det blir servering kl. 16.30 i kantinen på Norsk Teknisk Museum.

Påmelding:

Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest!  

For PMI-medlemmer og PMI-nettverket (ikke-medlemmer) er det påmelding via www.pmi-no.org. For NITO-medlemmer er det påmelding via www.nito.no.

Møtet er gratis for medlemmer av PMI og NITO. Deltagere som ikke er medlemmer, betaler kr 350,- ved påmelding via nettsiden www.pmi-no.org.

NB! Vi har innført en no-show-avgift

En no-show-avgift på kr. 400,- vil bli fakturert dersom du ikke melder fra om at du uteblir. Frist for å melde fra om forfall, er kl. 12:00 dagen før seminaret, dvs tirsdag 22. januar kl 12:00. Meld fra om forfall ved å sende en epost til: oslo.pub@pmi-no.org

PDU:

Seminaret gir 3 PDU for PMP-sertifiserte deltagere, fordelt på ledelse (2 PDU) og strategi (1 PDU). PMI PDU Claim Code: C226C09TEL

PDUer registreres på www.pmi.org.

Venue

 Norsk Teknisk Museum
 Kjelsåsveien 143
 Oslo
0491

Registration Details

 No
 No
 No
 60
 n/a

Event Properties

Startdato og -tid 23-01-2019 16:30
Sluttdato og -tid 23-01-2019 20:00
Påmeldingsfrist 23-01-2019 16:30
Pris per person Free
We are no longer accepting registration for this event