PMI Norway Chapter

Oslo Branch - Innsyn i spennende forskning i prosjektledelse - Seminar i samarbeid med BI

Oslo Branch - Innsyn i spennende forskning i prosjektledelse - Seminar i samarbeid med BI

Oslo Branch - Innsyn i spennende forskning i prosjektledelse - Seminar i samarbeid med BI

Til dette seminaret har vi vært så heldige å få med oss tre forskere ved BI som vil gi oss innsyn i deres nyeste arbeider og forskningsfunn innen prosjektledelse.

Forskningsmiljøet på BI er aktivt innen nytenkning og nyutvikling av metoder og arbeidsteorier innen prosjektledelse. Forskning og undervisning i prosjektledelsesfagene har en lang historie på BI. Internasjonale bachelors, masters og PhD grad-programmer inngår i tilbudet. Det samme gjør web-basert opplæring samt executive og refresher kurs.

Gruppeleder for prosjektledelse ved BI, Professor Jan Terje Karlsen, vil ønske oss velkommen og oppdatere oss på BI sitt engasjement i faget. Deretter vil de tre forskerne presentere sine arbeider og supplere med relevante prosjekteksempler. Det vil bli åpnet for diskusjon. Noen av innleggene holdes på engelsk.

 

En innledende kartlegging og vurdering av digitalisering i prosjekter          Jon Lereim

Første speaker, Jon Lereim, er Associate Dean for Executive Master of Management in Energy og permanent professor II på Handelshøyskolen BI med faglig spesialisering og fokus innen prosjektøkonomi, usikkerhetsstyring, kontraktstyring og kvalitetsledelse. Han har tidligere ledet forskningsavdelingen og stål-offshoreavdelingen i DNV GL, vært HR-direktør i Saga Petroleum, divisjonsdirektør i Elkem, strategi- og organisasjonsdirektør i Aker Maritime Solutions. Jon har hatt fagansvar i BIs skreddersydde programmer innen prosjektledelse for en rekke selskaper innen energisektoren. Han ble beskikket i Statsråd til professor i marine konstruksjoner ved NTNU(NTH) i 1987 og tilknyttet BI i 1991. Han har 110 publikasjoner innen teknologi, prosjektledelse, kontraktstyring og risikostyring.


Digitalisering skjer på alle områder i samfunnet vårt. Denne forstudien har tatt for seg en innledende kartlegging og vurdering av digitalisering i prosjektledelse/-gjennomføring med hensyn til omfang og betydning. Arbeidet dekket arbeids- og produktprosesser så vel som ledelses- og støtteprosesser. De innledende observasjonene avdekket store variasjoner mellom ulike typer prosjekter, og det er et stort potensial for forbedring.

 

Sleipnir teams - team collective intelligence in dynamically complex projects          Morten Juel Hansen

The second speaker, Morten Juel Hansen, is a PhD Candidate in Project Management in the Department of Leadership and Organizational Behaviour at the BI Norwegian Business School. His current research focuses on problem-solving abilities of project teams in challenging and changing environments. Before coming to BI, he took part in a number of start-ups, and worked as a university lecturer in economics.

In concurrent engineering projects driven by short delivery times, team performance rests on the team’s capability to quickly and effectively handle different, emergent issues. They conducted an exploratory study of a large, dynamically complex project in which team members had a record of ‘good problem solving abilities’. The study revealed how the team members demonstrated a collective ability to swiftly handle emergent issues, which again decreased the intensity of time and performance pressure. Beyond formal processes combined with lean practices, supporting this ability was situation awareness, task-based subgroups, direct lines of communication, and trust. The study has been accepted for publication in the Project Management Journal.

 

Balanced leadership – a project specific form of leadership          Ralf Müller

The third speaker, Dr Ralf Müller, is Professor of Project Management at BI Norwegian Business School. He lectures and researches worldwide in leadership and organizational project management. He is the Editor-in-Chief of the Project Management Journal and a PMI Fellow of the Institute. His research work appeared in more than 250 academic publications and was acknowledged by PMI, IPMA, Emerald and others with 14 awards in the last 14 years. He has also spent 30 years in the industry consulting in more than 50 different countries for better project management and governance. He has also held related line management positions, such as the Worldwide Director of Project Management at NCR Corporation.


Leadership in projects is often separated in vertical leadership exercised by the project manager and shared/distributed leadership that stems from the project team. Research on project reality shows that leadership is not as static as existing literature suggest, but changes constantly, in situational dependency over the life-time of a project. A large PMI funded global study showed that the existing leadership approaches are complemented in projects settings by a new form of leadership, called horizontal leadership, where the project manager empowers one of the team members as temporary leader and then governs him/her closely through the assignment. Moreover, the study showed that leadership authority shifts frequently between project manager and team members to the best possible leader at any given point in time in the project. This is called balanced leadership. The presentation explains horizontal and balanced leadership, shows the situational contingencies for changes in leadership authority, the types of tasks that are delegated, the socio-cognitive requirements for coordinating these shifts in leadership authority, and the impact it has on project results. This study was recognized with the 2019 IPMA Global Research Award.

 

Sted: 

BI Nydalen, SBIO Kroa, D-blokka på BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo (T-bane til Nydalen)

 

Påmelding:

Påmelding via www.pmi-no.org. PMI-medlemmer, studenter, prosjektinteresserte og prosjektnettverket er velkommen.

Seminaret er gratis for alle, men for å unngå matsvinn, er det et gebyr på kr 250,- for påmeldte deltakere som ikke informerer oss via epost til oslo@pmi-no.org (eller melder seg av) innen kl 12 tirsdag 3. mars at de ikke kan delta likevel.

 

Servering: 

Det blir enkel servering fra 16.30. Drikke kan kjøpes i baren. 

Event Properties

Startdato og -tid 04-03-2020 16:30
Sluttdato og -tid 04-03-2020 19:30
Startdato for påmelding 08-02-2020
Påmeldingsfrist 04-03-2020 16:30
Pris per person Gratis (no show-gebyr)
No. of Strategic PDUs 1
No. of Technical PDUs 0,5
No. of Leadership PDUs 1
PMI Event Number C226SMWMB0 (OSL20200304)
Sted BI Nydalen
We are no longer accepting registration for this event