PMI Norway Chapter

PMI Norway Chapter Annual Meeting (årsmøte) 2019

PMI Norway Chapter Annual Meeting (årsmøte) 2019

PMI Norway Chapter Annual Meeting (årsmøte) 2019

Velkommen til årsmøte i PMI Norway Chapter for 2019. Alle medlemmer i PMI Norway Chapter kan delta i det virtuelle årsmøtet, forutsatt påmelding senest 10. oktober. En egen invitasjon med informasjon om innlogging sendes til alle påmeldte medlemmer 10 dager før årsmøtet, inkludert sakspapirer. Resultat for foregående periode samt budsjettforslag er tilgjengelig nedenfor.

Årsmøtet kvalifiserer ikke til opptjening av PDU-er.

pdf Signert PROTOKOLL fra årsmøtet (634 KB)

 

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps
 3. Styrets årsberetning og regnskap for foregående periode, inkludert konstitusjonskomiteens rapport.
 4. Budsjett for neste periode
 5. Forslag til "Bylaws"-oppdateringer
 6. Resultat av valg til Chapter-styre og konstitusjonskomité, gjennomført i forkant av årsmøtet
 7. Etablering av valgkomité

 

Sakspapirer (logg inn som medlem for å få tilgang)

 

Ved spørsmål, kontakt Operations Director

 

Welcome to PMI Norway Chapter's annual meeting 2019. All PMI Norway Chapter members who have registered by 10 October can participate the virtual annual meeting. A separate invitation including login details will be sent to all members registered for the event, 10 days prior to the annual meeting, including all documents. Results previous period and proposed budget is available below.

The annual meeting does not qualify for PDUs.

pdf Signed MINUTES from the annual meeting (634 KB)

 

Agenda

 1. Approval of the invitation and agenda
 2. Election of leader of the annual meeting, secretary, signatories and counting corps
 3. The Board of Director's annual report and accounts for the prior period, including the Auditing Committee's report.
 4. Budget for the next period
 5. Proposal to update our Bylaws
 6. Result of the election for Chapter Board and Auditing Committee held prior to the Annual Meeting
 7. Establishing of Nominating Committee

 

Documents (log in as member for access)

Questions can be directed to Operations Director

Event Properties

Startdato og -tid 21-10-2019 19:00
Sluttdato og -tid 21-10-2019 20:30
Påmeldingsfrist 10-10-2019 23:55
Pris per person Gratis og kun for medlemmer | Free and for members only
We are no longer accepting registration for this event