Oslo Branch - Digitalisering av helsevesenet

Oslo Branch - Digitalisering av helsevesenet

Velkommen til PMI-onsdagsseminar i samarbeid med Uniconsult. 

Digitalisering av helsevesenet er et svært aktuelt tema. På dette seminaret vil vi få høre om utviklingstrekk innenfor Helse IKT. Hvordan går man i denne sektoren fra visjon, via strategier og gjennomføringsprosjekter til resultater? Prosjektene som presenteres vil være fra Helse Sør-Øst og Oslo kommune.  

Vi starter med mat og mingling fra kl. 16:30. Kl. 17:00 ønsker vi velkommen til interessante foredrag.   

Program:  

Første foredrag er ved Nis Johannsen, Ph.d., spesialrådgiver eHelse ved Helse Sør-Øst. Nis vil presentere sentrale temaer i den regionale utviklingsplanen i Helse Sør-Øst og hvordan det jobbes med å realisere den. Du finner informasjon om den regionale utviklingsplanen her: https://www.helse-sorost.no/regional-utviklingsplan-2035

Deretter får vi et foredrag ved Kjell Arne Grøtting, partner i Uniconsult. Kjell Arne jobber til daglig i programledelsen i program for regional klinisk løsning i Helse Sør-Øst RHF. Han vil presentere trender og mulige strategier innenfor Helse IKT – med utgangspunkt i utviklingen både internasjonalt og nasjonalt.

Det siste foredraget er ved Arne Norrud, partner og daglig leder i Uniconsult. Arne vil fokusere på digitale innbyggertjenester for helseområdet, med særlig fokus på kommunene. 

 

Adressen er Uniconsult, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo.

Onsdagsseminaret gir 3 PDUer innen PMIs Talent Triangle (1,5 strategi + 1,5 ledelse). Kurskoden for registrering er OSL20191023. PDUene registreres av den enkelte deltaker på www.pmi.org/myPMI.

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!

Vi gjør oppmerksom på at det gjøres opptak og tas bilder på noen av våre arrangementer. Nærbilder av deltakere skal kun tas etter avtale på forhånd.

Event Properties

Startdato og -tid 23-10-2019 16:30
Sluttdato og -tid 23-10-2019 20:00
Pris per person Gratis
No. of Strategic PDUs 1.5
No. of Leadership PDUs 1.5
PMI Event Number C22691UU2F (OSL20191023)
Sted Uniconsult (Oslo)
We are no longer accepting registration for this event