PMI Norway Chapter

PMI YP - Kvalitetssikring av store investeringsprosjekter og prestasjonsmåling i bygg- og anleggsbransjen

PMI YP - Kvalitetssikring av store investeringsprosjekter og prestasjonsmåling i bygg- og anleggsbransjen

PMI YP - Kvalitetssikring av store investeringsprosjekter og prestasjonsmåling i bygg- og anleggsbransjen

Velkommen til Young Professionals-arrangement i regi av PMI Norway Chapter!

PMI YP, Dovre Consulting AS og Metier OEC går sammen og retter fokus mot kvalitetssikring av store investeringsprosjekter og prestasjonsmåling i bygg- og anleggsbransjen.

Presentasjonene holdes på norsk. Begrenset antall plasser - førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

 

KVALITETSSIKRING AV STORE INVESTERINGSPROSJEKTER
- Glenn Steenberg, Dovre Group Consulting AS

Glenn vil gi en introduksjon til statens KS-ordning og hvordan kvalitssikring av prosjekter bidrar til å lykkes med de riktige prosjektene. Målet med ordningen er å sørge for at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer.


PRESTASJONSMÅLING AV PROSJEKT I NORSK BYGG- OG ANLEGGSNÆRING
- Asle Ødven, Metier OEC

Verktøyet 10-10, designet av CII i USA, blir nyttet av flere bedrifter i Norge. Formålet er å ta en «temperaturmåling» av prosjekter for å finne ut hvordan de presterer samt indentifisere styrker og svakheter. Prosessen og resultatene fra dette arbeidet er direkte knyttet til forbedringsarbeid både i enkeltprosjekt og prosjektporteføljen. Våren 2019 ble det skrevet en master der det undersøkes om bedriftene som bruker dette verktøyet oppnår de forespeilede gevinstene.

 

AGENDA 

17:00-17:30
Mingling og en liten matbit

17:30-18:30
Vellkomst av Håvar Blø, Dovre Group Consulting, og Lillian Rygg, PMI YP
Presentasjon 1: Glenn Steenberg, Partner Dovre Group Consulting AS
Presentasjon 2: Asle Ødven, Metier OEC

18:30-
Dra fra kontoret til Mesh, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo

Event Properties

Startdato og -tid 19-09-2019 17:00
Sluttdato og -tid 19-09-2019 18:30
Pris per person Gratis / Free
Sted Kirkegata 15 (Oslo)
We are no longer accepting registration for this event