PMI Norway Chapter

Strategi for digitalisering i offentlige prosjektporteføljer

Strategi for digitalisering i offentlige prosjektporteføljer

Strategi for digitalisering i offentlige prosjektporteføljer

Regjeringens digitaliseringsstrategi frem til 2025 – hvordan følge opp i praksis? Med kobling til prosjekt-, program- og porteføljestyring

Digitaliseringen utvikler seg raskt innen alle områder i samfunnet, såvel i teknologiene rundt oss som i tjenestene, prosessene og systemene vi er avhengig av. Vi må være oppmerksomme på mulighetene og begrensningene i ledelse, styring og gjennomføring av prosjekter, spesielt i de vanskelige tidene de siste 12 månedene. I prosjektene kreves det digitalisering av prosesser, verktøy, metoder, dokumentasjon og kommunikasjon. Prosjektledere og prosjektmedarbeidere må inneha avansert kunnskap om digitalisering for å lykkes med prosjektarbeidet.

Foredragsholder Jens Nørve er direktør i Digitaliseringsdirektoratet og har jobbet med digitalisering i offentlig og privat sektor i over 25 år. Han har erfaring fra et konsulenthus, fra syv år som ansatt i ulike departementer på 90-tallet og fra syv år i Telenor, der Jens var strategidirektør for Konsern-IT.

Jens Nørve var initiativtager til utvikling av offentlig sektors anbefalte prosjektmodell Prosjektveiviseren som de fleste av oss kjenner til og som mange bruker daglig: https://www.prosjektveiviseren.no/. Han var også initiativtaker til Prosjekt-, Program- og Porteføljenettverket i offentlig sektor.

Referanse: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/styring-og-organisering/virksomhetens-prosjektorganisasjon/nettverk-prosjekt-program-og-portefoljestyring

Jens Nørve var med fra oppstarten for ca. 10 år siden av det som i dag er Digitaliseringsdirektoratet. Han har jobbet mye med digital kompetanse for toppledere i offentlig sektor, og har i 12 år vært prosjektleder for den årlige Digitaliseringskonferansen med ca. 1 400 deltagere. https://www.difi.no/opplaeringstilbud/digitaliseringskonferansen

Webinaret gjennomføres på norsk.

Event Properties

Startdato og -tid 14-04-2021 18:00
Sluttdato og -tid 14-04-2021 19:00
Pris per person Gratis | Free
No. of Strategic PDUs 0.5
No. of Technical PDUs 0.5
Sted Webinar