Nyheter

Highway to Project Management Conference

The big value of PMI is possibility to attend the various events. Recently, to add bigger value to our membership, we have signed in Europe an option for members to have membership discounts for conferences and seminars in most european countries.   Due to that we would like to recommend...

Les Mer

PROSJEKT NORGES ÅRSKONFERANSE 2018

Detaljer Dato: 7. november Tid: 09:00 - 17:00 Hjemmeside: https://www.prosjektnorge.no/prosjekt/prosjekt-2018/ Program: https://www.prosjektnorge.no/prosjekt/prosjekt-2018/

Les Mer

Looking back at the PMI PUB event In Oslo

Last week many members attended an exciting PMI PUB event at Westerdals Oslo ACT, Kristiania College. Eivind Brevik, Head of department at the Institute of Technology, opened the evening with an introduction to education and research at the university college. He gave us a brief presentation on how ...

Les Mer

Nødvendige grep for å oppnå ønsket effekt

Prosjekt Norge og PMI Norge gjennomførte en meget vellykket og interessant temakveld rundt tematikken prosjekters gevinstrealisering. Et tjuetalls interesserte møtte opp for å høre Jan Frode Saasen fra SopraSteria og Roger Klev fra Praxes ...

Les Mer

Tilbakeblikk fra PMI pub i Oslo 28. februar

Kirsten Faugstad er prosjektdirektør for prosjektet Ofoten - Balsfjord. Prosjektet omfatter planlegging og bygging av ny 420 kV kraftledning og utvidelse av 4 transformatorstasjoner, og har 3,5 års byggetid. Kostnad var opprinnelig estimert til 3200 – 3700 MNOK, men grunnet god pl...

Les Mer

A popular event about project management in oil and gas

On the 28th of February a lot of passionate people from various companies in different industries showed up at the new Wintershall building in Stavanger with two purposes in mind. Firstly to get out of the biting Siberian winter, and secondly to hear about the exciting perspectives re...

Les Mer

Årskonferanse søker frivillige!

Årskonferansen 2018 i august Årskonferansen 2018 er på planleggingsstadiet, og i år ønsker vi å gjennomføre et heldagsarrangement i august med fokus på prosjektfaget. Det er stor spennvidde på prosjektene som gjennomføres i Norge og i u...

Les Mer

Nytte og kostnadsstyring av IT-prosjekter i en usikker verden

Seminaret presenterer erfaringer og forskning om hvordan vi bør analysere, kommunisere og håndtere usikkerhet rundt hvor mye IT-prosjekter vil levere av nytte og hva de vil koste. Mens usikkerhetsanalyse og usikkerhetshåndtering lenge har vært praktisert på ...

Les Mer

PMI og ProsjektNorge arrangerer temakveld

PMI arrangerer temakveld: Prosjekters gevinstrealisering Tid: 7. mars 2018, kl. 18 - 20:30 Sted: S.P. Andersens vei 5.; auditorium VG11 - Valgrinda (Bunnen av Bygg 1 på Sintef teknologi og samfunn) Påmelding (gratis) slik at vi vet hvor mange som kommer. Foredragsholdere:  ...

Les Mer

Passion for Projects 2018

Welcome to the Nordic region's largest meeting place for people working with projects and project management. It's a great place to improve your skills and to network with colleagues and companies in project, portfolio and program management.  PfP2018 will be held at the Swedish Exhibition &a...

Les Mer