Nyheter

PMP survival guide

Av Christine T. Murstad, PMP

Har du noen gang tenkt på hvilke muligheter en PMP sertifisering kan gi din karriere? Har du noen gang lekt med tanken om at den hadde vært fin å ha…? men det er vel så mye å sette seg inn i og lese? Og har du strøket på PMP sertifisering en gang, og ikke helt vet hvordan du skal komme videre;

Fortvil ikke, vi skal hjelpe deg videre!

Har du ikke søkt ennå, søk her. Selve søknadsprosessen tar ca. 1 arbeidsdag, og det anbefales å gjøre dette før man begynner å studere. Det er også lurt å registrere seg i Linkedingruppa « I want to become a pmp». Her finner du mange nyttige tips fra folk som holder på å ta eksamen eller nettopp har bestått.

Erfaring viser at PMP stoffet ofte bør modnes over tid. For at stoffet lettere skulle modnes dannet vi en kollokvie med dedikerte ressurser som skulle ta eksamen samtidig. Dette for å lære i fellesskap og lykkes sammen.

Vi møttes jevnlig 1-2 ganger i uken i en periode på 3 mnd. PMBOKEN leste vi ikke fra perm til perm, men brukte den heller som en referansebok. Vi valgte isteden å fokusere på Rita Mulcahys’ bok: PMP Exam Prep 8th Edition, updated (kjøpes på amazon)

I forkant av hver samling hadde vi forberedt oss på ukens kapittel + oppgaver. Dette for at vi under samlingen kunne gå gjennom spørsmålene til hvert kapittel og teste hverandre. Vær forberedt på å forklare stoffet tydelig overfor resten av kollokviegruppen. Ha alltid en tavle tilgjengelig slik at figurer og annet kan tegnes. Av materiale som bør pugges i boken er Rita’s process chart (side 108). Vi lagde en konkurranse ut av det hele ved at vi før neste samling skulle pugge prosesskartet utenat, høre hverandre og den som hadde færrest feil fikk en premie. I hvilke faser de 47 prosessene hører inn under bør pugges. Fra en uke til en annen forventet vi at alle i kollokvien skulle pugge prosessene utenat før vi møttes neste gang. Vi slo til med en ny konkurranse og målet ble nådd.

Bruk ekstra lang tid på kapitlet som omhandler formler og utregninger. Dette er kapittel 7 (Cost Management side 253 i Rita’s bok). Først hadde vi en samling der vi forklarte formlene for hverandre, samt tegnet de opp på en tavle. Før neste kollokvie pugget vi formlene og hadde en konkurranse der vi skulle skrive ned så mange formler vi klarte i løpet av 1 minutt. Dette ble veldig inspirerende og en god læringsprosess for hele kollokvien.

Etter at vi hadde gått gjennom samtlige av bokens kapitler, beregnet vi ca 1,5 måned der fokuset kun var på å gjøre eksamensoppgaver. Parallelt med dette hadde vi samlinger der vi gikk gjennom ITTO. Disse bør forståes, men det er ikke nødvendig å pugge de utenat. Her finnes det mange youtube-videoer som kan være svært nyttige. Vi anbefaler spesielt videoene til simplilearn og Mahmoud Ben Kheder som omhandler ITTO (Input, Tools & Techniques, Output). Dette er fundamentet for de 47 prosessene som er beskrevet i PMBOK.

Av eksamensoppgaver vil jeg sterkt anbefale å gå til innkjøp av betalbare eksamensoppgaver. De har en helt annen kvalitet enn gratisversjoner som ligger ute på nettet.  Jeg vil anbefale boka PMP exam simplified updated for 2016 av Aileen Ellis. 1000 eksamensspørsmål med svar. Det er en god læringsprosess å gå gjennom disse parallelt med lesingen av boka. Av betalbare eksamener på nettet kan jeg absolutt anbefale eksamensoppgaver fra PM PrepCast, 1800 eksamensoppgaver for $ 125. Både spørsmål, svar og en oversikt over hvordan man ligger an hele veien, gir deg et godt innblikk på hvor du er svak og hva du bør jobbe med fremover.  I tillegg gir Holte Consulting deg tilgang til en eksamensdatabase dersom du deltar på deres PMP prep. kurs. Dette er også eksamensoppgaver av svært høy kvalitet.

Avslutningsvis vil jeg kort oppsummere følgende opplæringsmateriell som anbefales:

Lærebøker:

Forfatter

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Pmbok Guide)

PMI

PMP Exam Prep 8th Edition, updated

Rita Mulcahy

Øvingsoppgaver for spesifikke temaer:

 Forfatter

How to get every Network Diagram question right on the PMP® Exam

Aileen Ellis

How to get every Contract Calculation question right on the PMP® Exam

Aileen Ellis

How to get every Earned Value question right on the PMP® Exam

Aileen Ellis

Eksamenssett:

 Forfatter

PMP® Exam Simplified: Updated for 2016 Exam

Aileen Ellis

Holte Consulting

Holte Consulting

PM PrepCast $125 for 1800 eksamensoppgaver

Cornelius Fichter

 

 

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

    Leave a Comment