Nyheter

Webstep: Kompetanse tilegnes via praksis

Prosjektledelse er en av mange tjenester Webstep tilbyr sine kunder. Hvordan definerer dere prosjektledelse i Webstep?

I Webstep har vi en metodisk tilnærming til prosjektledelse, og våre prosjektledere har en eller flere sertifiseringer, det være seg PMP, Prince2 eller IPMA, for å nevne noen. Vi anvender definisjonenen i de åpne standardene og benytter disse som utgangspunkt, men det er den praktiske implementeringen som er det aller viktigste.

 
 

Våre prosjektledere er operative og involverte, de følger opp og gjennomfører. Metodekunnskapen bidrar til systematikk i den praktiske implementeringen. Derfor kunne vi i Webstep ønske oss at man fikk flere PDU-er for praktisk prosjektlederarbeid.

Hvem blir prosjektledere i Webstep?

 

Webstep er et IT-systemutviklingshus, og for oss er det et krav at prosjektlederen har IT-bakgrunn. Prosjektlederen har gjerne utviklerbakgrunn og erfaring med IT-arkitektur, dette gir teknisk ballast i prosjektlederrollen. Vi mener at den tekniske forståelsen er nødvendig for å sikre god kommunikasjon både med kunden og med prosjektteamet. For å sikre nødvendige lederegenskaper, ser vi etter kandidater med erfaring innen prosjektledelse, prosessledelse, eller ledelse av andre tjenester. I tillegg til teknisk bakgrunn, vektlegger vi akademiske resultater, generell ledererfaring og -kompetanse, samt erfaring generelt.

Hvordan sikrer dere at prosjektlederne i Webstep vedlikeholder kompetansen sin innen prosjektlederfaget?

Våre prosjektledere holder seg oppdatert gjennom tre primære spor:

  • Operativ prosjektledelse gjennom utfordrende oppdrag. 95% av videreutvikling og kompetansebygging skjer ute hos kundene, i det daglige arbeidet som prosjektleder.
  • Månedlige faginitiativ internt i Webstep, der konsulentene lærer av hverandre samt av eksterne bidragsytere. Vi ser på trender innen prosjektledelse, vi diskuterer 'cases' og ikke minst - det kundene forteller oss i ord og handling.
  • Kurs og konferanser

 

Hva slags kompetanse tror dere i Webstep blir viktigere for en prosjektleder i fremtiden, enn i dag?

I Webstep har vi lenge ment at kommunikasjon, ledelsesperspektivet og personalaspektet har hatt for lite fokus hos aktører som PMI, og vi er glade for at "Leadership" har blitt en av tre pilarene i PMI sitt Talent Triangle. I Webstep fokuserer vi mye på "soft skills" og kommunikasjonsegenskaper. 

Har du et råd du vil gi medlemmene i PMI Norway Chapter? 

Praktiseringen av prosjektlederfaget er alfa og omega. Slavisk implementering av metode og maler resulterer sjelden i vellykkede prosjekter. En dyktig prosjektleder bruker metoden og tilpasser den til omgivelsene man er i.

 

Hans Sigvart Hansen er Avdelingsdirektør i Webstep Partner, Websteps enhet for prosjektledelse og testledelse. Hans Sigvart rekrutterer erfarne prosjekt- og testledere til Webstep Partner.

 

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments