Nyheter

Ikke gå glipp av Metierkonferansen 11. mai

Metier ønsker velkommen til en dag som vil gi deg inspirasjon til å utnytte muligheter og skape idéer for fremtidsrettede prosjektorganisasjoner. Prosjektene har aldri vært viktigere enn nå. Skal vi evne å utvikle Norge raskt nok og sikre grunnlaget for fremtidig verdiskaping, må vi forbedre måten vi håndterer prosjektene på. Vi står ovenfor et "turning point" i prosjektverdenen og trenger nye måter å jobbe på for å løse samfunnsutfordringene raskere og bedre. Du vil møte mange spennende foredragsholdere og få muligheten til å velge mellom 3 parallelle spor med inspirerende og lærerike foredrag.

Metierkonferansen er en ypperlig arena for å grave dypere i prosjektfaget og få innblikk i sammenhenger mellom prosjekter på tvers av bransjer. Du vil blant andre høre Sverre Tyrhaug, Managing Partner i advokatfirmaet Thommessen, fortelle om hvordan de har satt en ny standard for prosjektledelse i advokatbransjen. Rådgiver og forfatter David Ståhlberg vil snakke om hva det vil si å lede i en verden i akselererende endring. Læring og innovasjon er nøkkelbegreper i en stadig mer hektisk verden. Men hva betyr det i praksis - for din organisasjon og ledelse?

De 3 parallelle sesjonene vil fokusere på henholdsvis IKT/digitalisering, helse, og bygg & anlegg. Her vil du få muligheten til å møte blant andre:

  • Kolbjørn Harr, Konserndirektør i EVRY Norge
  • Torbjørg Vanvik, Programdirektør Helseplattformen, Helse Midt-Norge RHF
  • Erik Smith, Prosjektdirektør Utbygging i Jernbaneverket

 

Se hele programmet, og meld deg på her.

Metier etablerer stadig arenaer for kunnskapsdeling og inspirasjon for oss som er opptatt av profesjonelt prosjektarbeid. Metierkonferansen 11. mai vil være en slik møteplass. Som Global Education Provider har Metier lagt til rette for at du får 7 PDUer ved å delta på konferansen.

Konferansen holdes på Scandic St. Olavs plass i Oslo. 

 

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

    Leave a Comment