Nyheter

PPPM-undersøkelse i det norske markedet

Til våre medlemmer

Nå har du sjansen til å bidra til oppdatert kunnskap om prosjektledelse i Norge.

(English version below the Norwegian.)

I samarbeid med PwC og Norsk forening for prosjektledelse gjennomfører PMI Norway Chapter en omfattende modenhetskundersøkelse i prosjekt-, program- og porteføljestyring (PPPM) i det norske markedet.

I vårt daglige arbeid ser vi hvordan norske virksomheter stadig møter, og må tilpasse seg, endringer. Teknologien utvikler seg i et rasende tempo. Markeder og hele næringer endres nærmest over natten. Hvorfor overlever noen virksomheter disse endringene, mens andre går under? Hva er årsaken til at noen virkshomheter utvikler seg til vinnere igjen og igjen?

Vi tror at noe av svaret på dette ligger i hvordan en virksomhet forbereder, gjennomfører og styrer endringer. Eller egentlig: Hvordan en virksomhet forbereder, gjennomfører og styrer prosjekter og programmer.

Vi ønsker å finne ut hvor effektivt norske bedrifter driver frem endringer parallelt med sin daglige forretningsvirksomhet, å forstå hvor effektivt man oppnår resultater fra endringsaktiviteter, samt danne oss et bilde av hvordan ulike bedrifter tar i bruk teknologi for å både spare og tjene penger.

Til dette trenger vi din hjelp! Undersøkelsen finner du ved å klikke her (norsk versjon).

Undersøkelsen tar mellom 5 og 15 minutter å gjennomføre, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å svare. Vi har satt svarfristen til 9. juni 2017.

Som takk for at du deltar, kan du velge å få tilsendt e-utgaven av rapporten som publiseres når resultatene fra undersøkelsen er klare. I tillegg kan du bli med i trekningen av iPad Mini 32 GB.

Tusen takk for hjelpen!

Vennlig hilsen Styret i PMI Norway Chapter

 

Dear members of PMI Norway Chapter

You now have the opportunity to contribute to updated research about project management in Norway.

PMI Norway Chapter in collaboration with PwC Consulting and Norsk forening for prosjektledelse are currently conducting a national survey about project, programme and portfolio management (PPPM) competencies and practices in Norwegian organisations.  

In our daily work we see strong evidence of Norwegian organisations facing and adjusting to changes. Technological developments are exponential. Markets and entire industries are changing overnight. Why do some organisations survive these changes, while others go under? How come some organisations come out as winners, again and again?

We believe part of the answer lies in an organisation's ability to prepare for, implement and control change. Or rather: How an organisation prepares for, implements and controls their projects and programmes.

The goal of this survey is to find out how efficiently Norwegian organisations manage change alongside their daily business, to understand how effectively they achieve results from change activities and to see how different organisations take advantage of technology to both save and to make money.  

We need your help to find the answers to these questions. Please click this link to participate (English version).

The survey takes between 5 and 15 minutes to complete, and we encourage all our members to participate in this joint initiative by 9 June 2017.

We thank you in advance for your time. As a token of our appreciation, all respondents who complete the survey can put their email address down to receive the electronic version of the final report - and enter into a draw to win an iPad Mini 32GB.  

Thank you very much for your help!

The Board of PMI Norway Chapter

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments