Nyheter

PMBOK - Sixth Edition er nå tilgjengelig

I løpet av de siste årene har flere og flere prosjektledere ønsket mer innhold innen smidig/agile. Det er derfor PMI har inkludert smidig praksis sammen med tradisjonelle tilnærminger i den sjette utgaven. PMI har samarbeidet med Agile Alliance® for å skape den nye tilleggsboken Agile Practice Guide.

PMBOK® Guide - Sixth Edition og Agile Practice Guide ble laget for å utfylle hverandre. Sammen er disse to publikasjonene et kraftig verktøy som muliggjør riktig tilnærming til ditt prosjekt.

Denne dynamiske duoen presenterer løsninger for prosjektledere som arbeider i hele spekteret av tilnærminger - fra prediktive (fossefall) til banebrytende agile metoder.
Av prosjektledere, for prosjektledere
PMBOK® Guide er utviklet av aktive prosjektledere og fagpersoner, deretter gjennomgått av prosjektledelsesmiljøet før den slippes. Dette for å sikre at den alltid gjenspeiler den nåværende tilstanden i profesjonen.
Hvorfor endres PMBOK® Guide?
  • Prosjektledelsesfaget har utviklet seg betydelig siden PMI publiserte PMBOK® Guide - Fifth Edition i 2013.
  • PMBOK® Guide er akkreditert av American National Standards Institute (ANSI) og må oppdateres hvert fjerde til femte år.
  • PMI lærer kontinuerlig om hva som driver vellykkede prosjektresultater gjennom forskning og ønsker å dele disse driverne med prosjektledelsesmiljøet.
Hva er nytt i PMBOK® Guide - Sixth Edition?
PMBOK® Guide - Sixth Edition inneholder informasjon om hvordan man implementerer PMIs tilnærminger i smidige prosjekter.
Andre tillegg:
  • Trender og nye metoder
  • En større vekt på strategi og forretningskunnskap
  • En ny seksjon om prosjektlederens rolle?
Hva har dette å si for eksamen?
Project Management Professional (PMP) ®, Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) ® Certified Associate in Project Management (CAPM) ® eksamener vil bli oppdatert i Q1 og Q2 2018 for å korrespondere med utgivelsen av PMBOK® Guide - Sixth Edition og Agile Practice Guide.

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

    Leave a Comment