Nyheter

Årsmøte i PMI Norway Chapter 19. oktober

Årsmøte i PMI Norway Chapter avholdes torsdag 19. oktober som virtuelt møte fra kl. 19.00. Årsmøtet beregnes å ta mellom 1,5 og 2 timer.

Foreningens årsmøte avholdes i starten av fjerde kvartal hver år.

Saker til behandling:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps
  • Styrets årsberetning og regnskap for perioden 1.9.2016-31.8.2017
  • Budsjett for perioden 1.9.2017-31.8.2018
  • Valg av nytt chapter-styre og konstitusjonskomite
  • Etablering av valgkomite

 

Obligatoriske deltakere med stemmerett er styret i PMI Norway Chapter og delegater ("sendemenn") fra Branches (Oslo, Bergen og Stavanger). Delegatene representerer medlemmene i PMI Norway Chapter og har stemmer fordelt på antall medlemmer som sokner til respektive Branches. For dette årsmøtet fordeler stemmene seg som følger:

  • Oslo - 5 stemmer
  • Bergen - 3 stemmer
  • Stavanger - 3 stemmer

I tillegg har vi inviterte deltakere som inkluderer representanter for valgkomiteen for Chapteret samt konstitusjonskomiteen.

Øvrige medlemmer av PMI Norway Chapter er også velkomne til å delta (observatørstatus). Påmelding via administrasjon@pmi-no.org senest 15. oktober (og da får man tilsendt påloggingsinformasjon).

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments