Nyheter

Årets prosjektleder 2017

PMI Norway Chapter deler i år ut prisen for Årets prosjektleder for første gang. Vi vil med denne prisen anerkjenne enkeltpersoner som har gjort en innsats utover det vanlige; i form av suksess for eget prosjekt, som motivator for sitt team og som en sterk bidragsyter til prosjektlederprofesjonen. I tillegg har vi sett etter personer som har fokus på utvikling av egen kompetanse, gjerne i tråd med PMIs kompetansetriangel.

Det var tett konkurranse mellom de nominerte, men det var én prosjektleder som oppnådde høyere score enn de andre: Manbir Sawhney!

Manbir Sawhney, Årets prosjektleder 2017

Manbir har oppnådd meget gode resultater dette året som prosjektleder for "Cloud anywhere" prosjektet i Sopra Steria. Gjennom ledelse av dette prosjektet demonstrerte Manbir sin evne til å navigere en kompleks verdikjede som involverte interessenter fra sluttkunde, leverandører, underleverandører og Sopra Steria. Han har en unik evne til å identifisere løsninger som fører prosjektet og leveransene fremover i kritiske situasjoner, også under sterkt press.

Ved siden av Cloud anywhere-prosjektet har Manbir også vært rådgiver for IKT nytt Sykehus Vestfold. I forbindelse med byggingen av nytt sykehus i Vestfold har byggeorganisasjonen behov for kompetanse på hvordan IKT skal ivaretas på sykehuset og hvordan dette kan innarbeides best mulig i byggeprosessen. Som rådgiver har Manbir sørget for kompetansehevende tiltak på prosjektledersiden, basert på sin omfattende erfaring fra IKT i bygg fra tidligere prosjekter, samt best practice.

Vinneren av prisen Årets prosjektleder 2017 er også en sterk motivator for sitt team, med en evne til å stille kritiske, men konstruktive spørsmål som leder prosjektdeltagerne til å tenke selv, fremfor å dirigere. Manbir er opptatt av teambygging. Han delegerer og utviser tillit til teamet, han setter tydelige tidsfrister og følger opp disse. Manbir står opp for og forsvarer teamet, og tar gjerne støyten utad.

Manbir er en sterk bidragsyter til prosjektlederprofesjonen. Han er en aktiv deltager i faggruppen for prosjektledelse i Sopra Steria. Manbir benytter velprøvde metodeverk og lærer om ønskelig også opp kundens ansatte, slik at de selv kan forbedre sin prosjektorganisasjon. Han jobber for å forenkle løsninger og konsepter, samt standardisere prosjektgjennomføring og -organisering på tvers av kunder og leveranser.

Manbir Sawhney videreutvikler sin egen prosjektlederkompetanse ved å ta og vedlikeholde relevante sertifiseringer. Han deltar i aktive faggrupper og oppmuntrer både formelle og uformelle erfaringsutvekslinger. Manbir er også en coach for sine (del)prosjektledere i beste praksis.

Årets prosjektleder er en "ekte" prosjektleder med et særdeles sterkt ønske om vellykkede resultater, samt en demonstrert evne til å vise disse. Manbir er en naturlig kilde for kunnskap og drøfting om faget og har utvist en meget solid evne til å balansere innsikt, kontroll, styring, ledelse og involvering av sponsorer og kunder.

Ettersom Manbir var på utenlandsreise, mottok kollega Sven-Olav Svendsen prisen på hans vegne under seremonien på PMI Norway Chapter internasjonale Årskonferanse 25. september 2017.

Vi gratulerer Manbir Sawhney med prisen!

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments