Nyheter

Er du flink til å sette sammen team?

(English version below)

Invitasjon til å være med i valgkomiteen

Vil du hjelpe oss med å finne gode kandidater til styret i PMI Norway Chapter?

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Gunn Stirling forsetter i komiteen og har påtatt seg ledervervet. Vi trenger derfor to nye medlemmer, og vi ønsker å ha komiteen på plass innen lørdag 25. november.

I god tid før årsmøtet tidlig i 4. kvartal 2018, skal valgkomiteen presentere sin innstilling til kandidater for styrerollene som er på valg.

Arbeidet består i å finne gode kandidater, intervjue disse og lage en innstilling. Komiteen bruker kravene i "By-laws for PMI Norway Chapter" som rettesnor. Arbeidsmengden er ikke overveldende, og planleggingen av et oppstartsmøte er allerede i gang.

On du lurer på noe, sender du en epost til Gunn og setter av tid til en prat. Om du vil melde din interesse uten ytterligere informasjon, sender du en epost til Merete Munch Lange, President i PMI Norway Chapter.

  • Gunn Stirling - valgkomiteen@pmi-no.org
  • Merete Munch Lange - president@pmi-no.org

 

******************************

Invitation to join the Nomination Committee.

Would you like to help us find good candidates for the Board of Directors of PMI Norway Chapter?

The Nomination Committee consists of 3 members. Gunn Stirling will continue to serve on the committee and has agreed to head the committee. We are therefore looking for two new members and we would like to have these identified and ready to go by Saturday 25 November.

In due time before the Annual Meeting early in the 4th quarter of 2018, the Nomination Committee will present its Nomination Recommendation for the open positions on the Board of Directors.

The task consists of identifying and attracting eligible candidates, interviewing these and make a recommendation. The main criteria for selection of nominees are defined in the By-laws for PMI Norway Chapter. The work load is manageable, and the preparations for a kick-off meeting is already underway.

If you have any questions about the role and responsibilities, please contact Gunn via email and set aside some time for a chat. If you are ready to volunteer without any further information, please email Merete Munch Lange, President of PMI Norway Chaper.

  • Gunn Stirling - valgkomiteen@pmi-no.org
  • Merete Munch Lange - president@pmi-no.org

 

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments