Nyheter

The impact of project work on the well-being of employees

PMI Norway Chapter oppfordrer alle medlemmer til å delta på denne spørreundersøkelsen fra Forskningsgruppen innenfor prosjektledelse fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

For English see below.

Hei, 

Forskningsgruppen innenfor prosjektledelse fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder jobber for tiden med en oppgave med temaet “The “dark side” of projectification: The impact of project work on the employees’ well-being". Målet med prosjektet er å se nærmere på hvordan prosjektarbeid påvirker den enkelte ansatte sin ‘well-being’.

Det har blitt forsket lite på forholdet mellom prosjektarbeid og ‘well-being’. Dette gjør det til et aktuelt og interessant tema, og vi mener at både enkeltpersoner og bedrifter kan dra nytte av våre resultater.

Vi ville derfor satt veldig pris på om du tar deg tid til å svare på vår spørreundersøkelse. Den tar 5-10 minutter å svare på, og vil være åpen frem til 11. mars, 2018.

Trykk på linken for å åpne spørreskjemaet: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=NW2UFFNH1J9N

Ta gjerne kontakt på mail adressene nedenfor om du ønsker ytterligere informasjon.

Med vennlig hilsen,
Scientific director: Andreas Wald (Professor)
PhD Research Fellow: Maria Magdalena Agular Velasco (PhD Student)
Researcher: Margrethe Ommundsen (Master Student) margro13@student.uia.no
Researcher: Charlotte Bråthen (Master Student) charb12@student.uia.no

________________________

Hi,

The Project Management Research Group of the School of Business and Law at the University of Agder is currently conducting a research project on the subject “The “dark side” of projectification: The impact of project work on the employees’ well-being". The aim of the study is to explore how project work exposure may affect employees' well-being on the individual level.

There has been little research on the relationship between project-work and employees’ well-being. This makes the topic highly relevant and interesting, and we believe that both businesses and individuals could benefit from our results.

We would highly appreciate it if you take the time to answer our questionnaire. It takes approximately 5-10 minutes to answer, and will be open until March 11, 2018.

Click on the link to open the questionnaire: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=NW2UFFNH1J9N

Please contact us by using the email addresses below if you have any questions or want more information.

Best regards,
Scientific director: Andreas Wald (Professor)
PhD Research Fellow: Maria Magdalena Agular Velasco (PhD Student)
Researcher: Margrethe Ommundsen (Master Student) margro13@student.uia.no
Researcher: Charlotte Bråthen (Master Student) charb12@student.uia.no

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments