Nyheter

Tilbakeblikk fra PMI pub i Oslo 28. februar

Kirsten Faugstad er prosjektdirektør for prosjektet Ofoten - Balsfjord. Prosjektet omfatter planlegging og bygging av ny 420 kV kraftledning og utvidelse av 4 transformatorstasjoner, og har 3,5 års byggetid. Kostnad var opprinnelig estimert til 3200 – 3700 MNOK, men grunnet god planlegging, raskere gjennomføring og minimalt med konflikter med reindriften er kostnaden nå redusert til 2980 – 3020 MNOK. Ferdigstillelse er iår 2018. Dette er et stort infrastrukturprosjekt som gjennomføres av et veldig profesjonelt Statnett team.

 

Det var godt fremmøte på kveldens samling. Sopra Steria var sponsor denne gangen og PMI pub ble avholdt på "toppen av Oslo" i deres kontorlokaler i Posthuset. Vi opplevde et meget interessant og fengende foredrag levert av en svært dyktig prosjektleder og foredragsholder.

 

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

    Leave a Comment