Nyheter

Nødvendige grep for å oppnå ønsket effekt

Prosjekt Norge og PMI Norge gjennomførte en meget vellykket og interessant temakveld rundt tematikken prosjekters gevinstrealisering. Et tjuetalls interesserte møtte opp for å høre Jan Frode Saasen fra SopraSteria og Roger Klev fra Praxes dele av sine erfaringer.

 

Jan Frode presenterte sine erfaringer og betraktninger fra sammenslåingen av de to Trøndelagsfylkene til ett, og da med spesielt fokus på hva man gjorde for å sikre en fungerende IKT-infrastruktur for innbyggerne og de ansatte i det nye fylket. Dette har vært en utfordrende og kompleks oppgave som involverer mange tekniske aspekter (mange forskjellige systemer og teknologier som skal sys sammen), kultur-messige aspekter, menneskelige aspekter og organisatoriske aspekter.

Presentasjonene fra samlingen finner du her (Jan Frode Saasen) og her (Roger Klev).

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

    Leave a Comment