Nyheter

Lyst til å være med på å forme PMI Norway Chapter?

(English version below the Norwegian)

Merete Lange tok over President-rollen i 2014, og går over i en regional PMI-rolle i løpet av 2018. Derfor søker vi nå en fremragende etterfølger i President-rollen, samt at vi har flere andre viktige styreverv som skal besettes høsten 2018.

Hvis du ønsker å ta aktivt del i prosjektlederfremtiden, ønsker vi deg som kandidat til styrevervene i PMI Norway Chapter. Valgkomiteen jobber allerede med innkomne forslag til kandidater, men vi ønsker både at kandidater oppsøker oss og at vi får flere tips om aktuelle kandidater. Kanskje du kjenner en som vil forme fremtiden?

Vi ønsker dialog med flest mulig, og ingen kommer på valg uten at de har samtykket. Ring gjerne for en uforpliktende prat. Kontaktinformasjon finner du nederst i teksten.

På valg til styret for perioden oktober 2018 - oktober 2020:

 • President
 • Vice President
 • Operations Director
 • Branch Director
 • Corporate Partner Director (en av to)

 

I tillegg består styret av følgende roller, som ikke er på valg i år:

 • Membership Director
 • Academic Outreach Director
 • Corporate Partner Director (en av to)

 

Nysgjerrig på de formelle detaljene? De finner du i Bylaws for PMI Norway Chapter Issue of October 2016.

Det er også mulig å forme fremtiden ved å bidra frivillig på andre måter i PMI Norway Chapter: Hvert satsingsområde (medlemmer, bedriftspartnere, arrangementer, osv) har små og store oppgaver som skal utføres, og områdeansvarlig fordeler oppgavene til de frivillige basert på interesse, kompetanse og tilgjengelighet. Disse oppgavene passer godt dersom du ikke kan binde deg til noe fast over tid, eller rett og slett ønsker å finne ut mer om PMI Norway Chapter.

Ta kontakt så snart som mulig og senest 17. mai:

 

Vennlig hilsen Gunn (leder), Aloka og Ola-Magne

*****

Project management in Norway: Where are we headed? What do we want? Would you like to take part in developing PMI Norway Chapter?

Merete Lange took over as President of PMI Norway Chapter in 2014 and is transitioning to a regional role in PMI in 2018. We are therefore looking for an eminent candidate to take over the presidency, and we also have other important Board positions to fill this year.

If you would like to take an active part in the future of project management, then we would like you as a candidate for one of the Directors of the Board of PMI Norway Chapter. The nomination committee is already in dialogue with nominated candidates, but we would both welcome candidates contacting the committee and tips about good candidates. Maybe you know someone who would be a good fit?

We would like to talk to as many candidates as possible, and no candidates will be put forward on a ballot without consent, so please do not hesitate to contact a committee member for an informal chat. You find contact information further down.

Board of Director positions that are up for election for the period October 2018 - October 2020:

 • President
 • Vice President
 • Operations Director
 • Branch Director
 • Corporate Partner Director (one of two)

 

Board of Director positions that are not up for election this year:

 • Membership Director
 • Academic Outreach Director
 • Corporate Partner Director (one of two)

 

Curious about the formal details? You will find those in the Bylaws for PMI Norway Chapter Issue of October 2016.

It is also possible to take part in forming the future by volunteering in other ways through PMI Norway Chapter: Each area (membership, corporate partners, events, etc) have big and small tasks that need to get done, and the owners of each area distribute the tasks among the volunteers based on their preferences, skills and availability. These tasks are perfect if you are unable to commit to volunteering over a long period of time, or if you would simply like to find out if getting involved in PMI Norway Chapter is something for you.

Please get in touch as soon as possible and no later than 17 May::

 

Kind regards Gunn (leader), Aloka and Ola-Magne

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

  Leave a Comment