Nyheter

Blir Stad skipstunnel verdens første?

Det var en spent forsamling som møtte til PM-samling i KnowIT sine lokaler på Nøstet 25. oktober. Noen få dager tidligere ble statsbudsjettet lagt fram, og der var det ikke bevilget prosjektmidler til Stad skipstunnel. I tillegg hadde Hurtigruten annonsert at de ikke kommer til å bruke tunnelen dersom den blir bygd, så vi var nysgjerrige på hva prosjektleder Terje Andreassen fra Kystverket hadde å melde.

Etter en god innføring i historikken og milepælene fram til bevilgninger i NTP (Nasjonal transportplan), kom vi inn på de mer praktiske detaljene omkring prosjektet. Det var spesielt mange spørsmål omkring dimensjoner, hastighet i tunnelen, sikkerhet og omgivelsene. Det var kjekt å høre hvordan lokalbefolkningen har engasjert seg og stilt seg veldig positive til prosjektet.

Terje forklarte på en god måte hvordan eksisterende erfaringer med tunnelbygging vil være veldig relevant, og til og med de ikke-tekniske deltakerne fulgte interessert med under gjennomgangen.

Takk til Terje for et interessant foredrag. Nå blir det spennende å se hvordan prosjektet utvikler seg, og forhåpentligvis kan vi invitere Kystverket tilbake for å snakke om gjennomføringen av prosjektet om ikke altfor lenge.

Lenke til beskrivelsen av temaet.

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments