Nyheter

Glad i prosjektledelse og base i Rogaland?

Nå har du muligheten til å aktivt fremme prosjektledelse som fag sammen med likesinnede. PMI er verdens største medlemsorganisasjon innen prosjektledelse, og i Norge har vi ca 600 PMI-medlemmer i PMI Norway Chapter. Vi har tre lokallag - Oslo, Rogaland og Bergen - og ca 80 medlemmer sokner til Rogaland.

Medlemmene våre er våre viktigste kunder, og vi har som mål å jevnlig arrangere aktiviteter som engasjerer, på tvers av ulike bransjer. I Rogaland har vi behov for nye frivillige som kan bidra til å planlegge og gjennomføre disse aktivitetene, følge opp sponsoravtaler lokalt, samt fungere som foreningens forlengede arm lokalt i Rogaland.

Som en av lederne i PMI Norway Chapter Rogaland Branch blir du synlig i prosjektledermiljøet, og du knytter nettverk på en ny måte i kontakten med medlemmene, lokale sponsorbedrifter og foredragsholdere.

Dersom du synes dette høres spennende ut, send en epost slik at vi kan bli bedre kjent med deg.

  • Navn og kontaktinformasjon (epost, telefon)
  • Litt om deg selv (jobbsituasjon, rolle/stilling, etc)
  • Bakgrunn innen prosjektledelse
  • Hva du kan tenke deg å bidra med

 

Kontinuitet er viktig, så vi ønsker at våre frivillige stiller seg til rådighet i en 2-årsperiode. Vi tar kontakt med alle som melder sin interesse.

Med vennlig hilsen,

Ingrid Wall | wall@online.no | Branch Director

 

Passionate about project management? Based in Rogaland?

You now have the opportunity to actively promote project management in your region together with other equally passionate PMI colleagues. PMI is the world's largest membership organization within project management, of which approximately 600 PMI members are also members of PMI Norway Chapter. We have three branches - Oslo, Rogaland and Bergen - and roughly 80 members reside in Rogaland.

Our members are our most important customers, and our goal is to offer regular events related to different industries which engage members and non-members alike. Our Rogaland Branch is looking for new volunteers who can help plan and run these activities, follow up sponsors with a local presence, and be the extended arm of PMI Norway Chapter in Rogaland.

As a member of the leadership team in PMI Norway Chapter Rogaland Branch you will have increased visibility in the project management community, and you will be networking in a new way with PMI Norway Chapter members, sponsors with a local presence and speakers at events.

If you think this sounds interesting, please connect by sending an email with the following details:

  • Details about yourself (job situation, position, etc)
  • Background within project management
  • How you would like to contribute
  • Name and contact details (email, phone number)

 

Continuity is important, so we would like our volunteers to sign up for a 2-year period. A call will be organized as soon as you reach out using the email below.

Kind regards,

Ingrid Wall | wall@online.no | Branch Director

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

    Leave a Comment