Nyheter

Hva lærte vi av de historiske prosjektene?

PMI PUB samarbeid med NITO: Tre prosjektspesialister beriket de 60 deltagerne med prosjekthistorie sist PUB kveld.

Professor Knut Samset ga oss flere eksempler fra historiske megaprosjekter. Han la spesielt vekt på hvor viktige prosjektvalgene i forkant var for samfunnsnytten i etterkant av prosjektgjennomføringen. Samset har forsket på dette emnet og presenterte 10 gigantprosjekter fra 1800-tallet og frem til år 2000.

 

Professor Emeritus Arild Jansen loset oss gjennom den tidlige perioden av norsk offentlig databehandling fra 60-og 70 årene. Vi fikk høre om utviklingen fra store EDB-maskiner til dagens IKT infrastruktur, informasjonssystemer, internett og sosiale medier. Jansen presenterte case med både vellykkede og mislykkede offentlige IKT-prosjekter.

 

Historien om dagens største norske næring, olje og gass, måtte også med. Bjørn Vidar Lerøen var spesialrådgiver i Statoil i mange år. Han ga oss glimt av utviklingen i oljeindustrien fra de første norske funnene til dagens store offshore-installasjoner og hva de har betydd for Norge. Lerøen satte veksten av olje- og gassindustrien i et internasjonalt historisk perspektiv. Dette ble illustrert og sammenlignet med eksempler fra både samfunnslønnsomme og diktator-berikende utbygginger i oljeproduserende land.

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments