Nyheter

Agile metoder og kvalitet i prosjektarbeidslivet | Agile methods and quality of project work life

Til alle prosjektledere og andre med erfaring fra prosjektarbeid

Hver vår og høst hjelper vi studenter som tar fag relatert til prosjektledelse, med spørreundersøkelser i tilknytning til faget. Denne gangen er det to ulike forskningsteam ved Universitetet i Agder som trenger data. Har du lyst til å bidra? Begge undersøkelsene bør ta mindre enn 10 minutter å svare på.

Undersøkelse nr 1: Prosjektarbeid og konsekvenser for prosjektdeltakere (du kan velge engelsk, norsk eller svensk versjon)

Undersøkelse nr 2: Research on agile project management (engelsk)

Svar gjerne innen 15. mars. På forhånd takk, og du kan registrere PDU-er for tiden du bruker, f.eks. 0.25 eller 0.5 PDU dersom du bruker 15 eller 30 minutter totalt.

***

Dear project managers and others with experience from working in projects

Each spring and fall PMI Norway Chapter supports students who study project management and releated fields with the data collection they need to do in the form of surveys. This time, we are supporting two research teams at the University of Agder. Would you like to contribute? Each survey can take less than 10 minutes to respond to, more if you provide elaborate comments.

Survey no 1: Prosjektarbeid og konsekvenser for prosjektdeltakere (choose English, Norwegian or Swedish)

Survey no 2: Research on agile project management (English)

Please respond by 15 March. Thank you in advance, and for those in need of PDUs, you can register the time you spend, e.g. 0.25 or 0.5 PDU if you spend 15 or 30 minutes, respectively.

 

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments