Nyheter

Ledige roller/Vacancies PMI Norway Chapter

Er du aktuell som kandidat til et av de ledige vervene i PMI Norway Chapter?

PMI Norway Chapter er og ønsker å være en demokratisk organisasjon. Til høsten er det igjen valg, og vi inviterer alle medlemmer som ønsker å stille til valg, om å melde seg. Vi har ledige verv i hovedstyret og i konstitusjonskomiteen, samt mulighet for å sitte i valgkomiteen i 2020. I tillegg har vi andre frivilligaktiviteter som kan være aktuelle.

Valgkomiteen ønsker å komme i dialog med mulige kandidater så snart som mulig, slik at vi allerede er godt i gang når den endelige oversikten over ledige verv er klar rundt midten av mai. Ring gjerne for en uforpliktende prat, og foreslå gjerne andre kandidater. Kontaktinformasjon finner du nederst i teksten.

Benytt sjansen til å lodde stemningen på neste arrangement i regi av PMI Norway Chapter, på PMI-kongressen i Dublin eller med PMI-kolleger på jobb.

Kontakt Valgkomiteen innen 16. mai via valgkomiteen@pmi-no.org eller ring en av oss:

Gunn Stirling - 480 74 954 | Aloka K'Odingo - 930 07 363 | Ola-Magne Liaskar - 951 11 742

Med vennlig hilsen Gunn (leder), Aloka og Ola-Magne

are you a candidate for vacancies in PMI Norway Chapter?

PMI Norway Chapter is and strives to be a democratic organization. Our annual elections will again take place in the autumn, and we invite all members who would like to be on the ballot, to come forward. There are vacancies both in the Board of Directors and in the Auditing Committee, in addition to possible vacancies in the Nominating Committee for 2020. We also have other volunteering opportunities that we can share with you.

The Nominating Committee would like to get in touch with candidates as soon as possible in order to be well prepared when the final list of vacancies is ready around mid May. Feel free to call for an informal chat, and we also encourage you to nominate other candidates. You find contact information below.

We encourage everyone to bring this topic up at the next event organized by PMI Norway Chapter, at the PMI Congress in Dublin or with PMI colleagues at work.

Contact the Nominating Committee by 16 May via valgkomiteen@pmi-no.org or call one of us directly:

Gunn Stirling - 480 74 954 | Aloka K'Odingo - 930 07 363 | Ola-Magne Liaskar - 951 11 742

Sincerely yours Gunn (leader), Aloka and Ola-Magne

 

 

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments