Nyheter

Tid til at ta fat!

Nye krefter
PMI Norway Chapter avholdt 25.mars årsmøte og valg til Styret. Det var tid til å sige takk til gamle styremedlemmer og velkommen til nye. Siamak Zarghooni fra Aker Solutions er vår nye Corporate Director og Øyvind Johnsen fra Holte Consulting er vår ny Academia Director. Velkommen skal de være, jeg gleder mig til samarbeidet.

Vi planlegger en grundigere presentasjon av hele Styret, så følg med her på hjemmesiden.

 Tid til at ta fat!
I fjor startede vi en tradisjon: en årlig fellessamling for ledere i Chapter - og Nettverksstyrene. Samlingen vil i år foregå 19. april på Gardemoen med omkring 20 deltakere. Nye ledere vil bli introdusert til vår forretningsplan – gamle vil få en oppfriskning. Vi ønsker å fremme samarbeidet på tværs av regioner og at lære av og inspirere hinannen på tvers av roller.

Hvorfor er det så, at vi bruker en hel vårdag i april på å sidde i et møtelokale?  Fordi vi ønsker at PMI Norway Chapter skal være en attraktiv arena for alle medlemmer og det krever utvikling og nytenkning.  Vi har vært inne i en stabiliseringsperiode, men nå er det på tide å utfordre oss selv! Hva vil vi? Og hvordan vil vi oppnå det?

Vi vil publisere mere og relevant informasjon her på hjemmesiden, komme tettere på deg som medlem og strebe etter større synlighet generelt.

Våren 2016 ønsker jeg at du som medlem skal ha merket en forskjell og at du vil anbefale medlemskap til dine kolleger og venner.

Ambisiøst? Da er det vel bare å sette i gang….

TILBAKE TIL LISTE

1 Comments

  1. Martin Törnsten

    Apr. 19, 2015

    Veldigt bra!