Nyheter

PMI OSLO BRANCH- SKATTEETATEN'S PREPARATIONS FOR IMPLEMENTATION OF GDPR

We had two very relevant GDPR presentations (which is currently a hot topic) in our last PMI PUB event. There was quite a good member turnout (despite the nice warm weather). Skatteetaten was the sponsor, and the event was held at their office&n...

Les Mer

Looking back at the PMI PUB event In Oslo

Last week many members attended an exciting PMI PUB event at Westerdals Oslo ACT, Kristiania College. Eivind Brevik, Head of department at the Institute of Technology, opened the evening with an introduction to education and research at the university college. He gave us a brief presentation on how ...

Les Mer

Lyst til å være med på å forme PMI Norway Chapter?

(English version below the Norwegian) Merete Lange tok over President-rollen i 2014, og går over i en regional PMI-rolle i løpet av 2018. Derfor søker vi nå en fremragende etterfølger i President-rollen, samt at vi har flere andre viktige styreverv som skal besettes...

Les Mer

Nødvendige grep for å oppnå ønsket effekt

Prosjekt Norge og PMI Norge gjennomførte en meget vellykket og interessant temakveld rundt tematikken prosjekters gevinstrealisering. Et tjuetalls interesserte møtte opp for å høre Jan Frode Saasen fra SopraSteria og Roger Klev fra Praxes ...

Les Mer

Tilbakeblikk fra PMI pub i Oslo 28. februar

Kirsten Faugstad er prosjektdirektør for prosjektet Ofoten - Balsfjord. Prosjektet omfatter planlegging og bygging av ny 420 kV kraftledning og utvidelse av 4 transformatorstasjoner, og har 3,5 års byggetid. Kostnad var opprinnelig estimert til 3200 – 3700 MNOK, men grunnet god pl...

Les Mer

A popular event about project management in oil and gas

On the 28th of February a lot of passionate people from various companies in different industries showed up at the new Wintershall building in Stavanger with two purposes in mind. Firstly to get out of the biting Siberian winter, and secondly to hear about the exciting perspectives re...

Les Mer

Årskonferanse søker frivillige!

Årskonferansen 2018 i august Årskonferansen 2018 er på planleggingsstadiet, og i år ønsker vi å gjennomføre et heldagsarrangement i august med fokus på prosjektfaget. Det er stor spennvidde på prosjektene som gjennomføres i Norge og i u...

Les Mer

Nytte og kostnadsstyring av IT-prosjekter i en usikker verden

Seminaret presenterer erfaringer og forskning om hvordan vi bør analysere, kommunisere og håndtere usikkerhet rundt hvor mye IT-prosjekter vil levere av nytte og hva de vil koste. Mens usikkerhetsanalyse og usikkerhetshåndtering lenge har vært praktisert på ...

Les Mer

The impact of project work on the well-being of employees

PMI Norway Chapter oppfordrer alle medlemmer til å delta på denne spørreundersøkelsen fra Forskningsgruppen innenfor prosjektledelse fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. For English see below. Hei,  Forskningsgruppen innenfor prosjektledelse fra Ha...

Les Mer

Bli med på Mastergrad thesis spørreundersøkelse

Stakeholder Evolution and Dynamics A student at NTNU, in the Department of Mechanical and Industrial Engineering, Omar ElWakeel, is completing his masters degree thesis on Stakeholder Management, with the interesting title “Stakeholder Evolution and Dynamics”. PMI has been invited ...

Les Mer