<< Back

Trenger du et lite KI-dytt? - Need an AI boost?

Nyheter

(Scroll down for English version)

Sitter du på gjerdet og venter på at verktøy med KI (kunstig intelligens) skal komme til deg slik at du kan ta del i den raske KI-utviklingen som pågår? Eller er du kanskje litt bekymret for at kunstig intelligens vil overta din jobb som prosjektleder i fremtiden? Nå har det kommet mange svar – flere enn 2,300 prosjektledere fra hele verden har svart på en undersøkelse hvor også PMI Norway har deltatt aktivt.

Kanskje vil du finne at tiden er inne til å ta aktive grep for å ta del i moderne prosjektledelse støttet av KI. Du finner rapporten her: 

AI Survey Global PMI 2023

---------

Are you on pins and needles waiting for AI (Artificial Intelligence) tools to come your way so you can actually jump right into the middle of the AI whirlwind? Or are you dwelling on Artificial Intelligence taking over your job as Project Manager in the future? A great deal of responses have arrived - over 2,300 project managers from all over the world responded to a survey, in which PMI Norway has also actively participated.
You might realize that it is time to get into the thick of modern, Artificial Intelligence-aided Project Management. You can find the report here:

AI Survey Global PMI 2023

Search

Categories

View the archives