<< Back

Vi feirer frivilligheten 5. desember! | Happy International Volunteer Day!

Nyheter

(English version below)

I dag, 5. desember, er Frivillighetens dag, både i Norge og internasjonalt, og en god påminnelse om å feire den frivillige innsatsen. Frivillighet er en av grunnpillarene i PMI, som betyr at alle oppgaver i PMI Norway Chapter utføres som frivillig innsats. Vi retter en stor takk til alle våre frivillige. 

I PMI Norway har vi en dediktert frivilligansvarlig - Ali Kohansal. Han er ansvarlig for å ta imot henvendelser fra alle som ønsker å bidra frivillig for å fremme prosjektlederfaget gjennom PMI Norway Chapter, samt bidra til å gi nye frivillige en god start i rollen sin. PMI har også en portal der man kan finne frivilligroller utenfor Norges grenser, inkludert virtuelle oppgaver som å bidra til revisjon av PMI sine publikasjoner, for eksempel. PMI-medlemmer kan logge seg inn på https://volunteer.pmi.org/ 

 

PMINorwayBoard-LIM2024.jpg

 

Front row, left to right: Natella Ghazaryan (Events Director), Lill-Ann Diserud (Member Engagement Director), Andrea Rebendics (Communications Manager).

Back row, left to right: Ali Kohansal (Volunteer Engagement Director), Kjetil Volle (Vice President), Ingrid Viddal (Professional Development Director), Mona Hjortdahl (President), Torgeir Fjelldal (Operations Director)

 

December 5th is International Volunteer Day and an important reminder about the invaluable efforts made by volunteers every single day. Volunteering is one of the pillars in PMI, which means that all activities carried out in PMI Norway Chapter are done by volunteers. We are very grateful to all our volunteers. 

In PMI Norway Chapter we have a dedicated Volunteer Engagement Director, Ali Kohansal. He welcomes requests sent to volunteers@pmi-no.org from anyone who wishes to contribute to promoting project management through PMI Norway Chapter, and he also helps with the onboarding of new volunteers. PMI also offers a portal where you can explore volunteer opportunities outside Norway, including virtual tasks and roles such as contributing with reviews of PMI's publications. PMI members can access https://volunteer.pmi.org/ using their member login details. 

Search

Categories

View the archives